منابع و ماخذ پایان نامه استان مازندران، توسعه روستا، طرح و نقش

است. در این سال ها بخش خوداشتغالی، سریع ترین رشد بخش غیر کشاورزی در روستاهای چین دارا بوده است و تقریبا 40 درصد از مشاغل جدید غیر کشاورزی متعلق به خود اشتغالی های جدید بود(Mohapatra et al., 2007: 163).
روستاهای چین تا قبل از انجام دادن اصلاحات نقش انبار نیروی کار را برای شهرها ایفا می کردند. در مواقعی که شهرها به نیروی کار، به ویژه نیروی کار ارازن قیمت نیاز داشتند، روستاییان برای کار جذب شهرها می شدند و هنگامی که به دلیل رکود اقتصادی در شهرها نیاز به نیروی کار جدید نبود، روستاییان مهاجر دوباره به روستاهای خود باز می گشتند و برای بسیاری از مهاجران، نه در شهرها شغل مناسبی یافت می شد و نه می توانستند دوباره در روستا به شغل کشاورزی بپردازند. برای حل این معضل، دولت چین به تاسیس و راه اندازی شرکت های کوچک تولیدی و صنعتی در روستاها و شرکت ها اقدام کرد. این شرکت ها، شرکت هایی نیمه دولتی محسوب می شوند که با پشتیبانی دولت و به وسیله جمعی از روستانشنیان تاسیس و تحت قوانین محلی و منطقه ای اداره می شوندو دولت مرکزی چین، دخالت چندانی در اداره این شرکت ها ندارد. با توسعه کشاورزی و افزایش درآمد روستاییان تعداد زیادی از کشاورزان، که با اجرای سیاست های جدید صاحب سرمایه و امکاناتی شده بودند، در این شرکت ها سرمایه گذاری کردند. این شرکت ها در تمام دوران اصلاحات، به جز سال های 1989 و 1990، پیشرفت چشمگیری داشتند؛ به طوری که در طول سال های 1981 تا 1994 تولیدات این شرکت ها سالیانه 30 درصد رشد داشته است. در سال 1978 حدود 25 میلیون نفر در این شرکت ها مشغول به کار بودند که این تعداد تا سال 1990 به 90 میلیون نفر رسید؛ حدود 60 درصد کارکنان این شرکت ها به فعالیت های صنعتی مشغول اند. شرکت های صنعتی در روستاها و شهرک ها محصولات گوناگونی را، از کالا های سرمایه ای عمده گرفته تا کالاهای مصرفی ارزان قیمت، تولید می کنند. ارزش تولیدات این شرکت ها در سال 1986 بالغ بر 51 میلیارد و 851 میلیون دلار بوده که حدود 7/31 درصد ارزش کل تولیدات صنعتی این کشور است. با تاسیس این شرکت ها متوسط درآمد روستاییان افزایش یافت، فرصت های شغلی جدید و متنوعی فراهم آمد و زمینه برای مهاجرت از شهرها به روستا فراهم شد. در حال حاضر، این شهرک ها حدود 40 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده اند و برای نزدیک به 130 میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده اند.
موسسات مالی و اعتباری روستایی نقش مهمی در راه اندازی و پیشرفت این شرکت ها ایفا می کنند. این موسسات ابعاد متفاوتی دارند و هریک نقش منحصر به فردی در ارائه خدمات مالی به روستاییان و در نتیجه اقتصاد ملی کشور دارند(میرزا امینی، 1383: 43-36).
کارآفرینی روستایی در آمریکا
برنامه ها و طرح های متعددی برای توسعه کارآفرینی در روستاهای آمریکا به اجرا درآمده است؛ به طوری که در حال حاضر، هزاران شرکت رقابتی در سطح روستاها فعالیت می کنند و شبکه ای از کارآفرینان روستایی نیز در این کشور وجود دارد. در سطح کلان، دست اندرکاران توسعه کارآفرینی روستایی در آمریکا بر دو فعالیت اصلی تاکید دارند:
تشویق و حمایت از کارآفرینان روستایی برای ایجاد کسب و کارهای جدید؛
تشویق کسب و کارهای موجود به توسعه فعالیت ها و حرکت به سمت تحقیق ایده های جدید و کارآمد(میرزا امینی، 1383: 71-85).
توسعه کارآفرینی در ناحیه آپالاچین اوهایو
ناحیه آپالاچین اوهایو19 شامل 13 ایالت است. در این ناحیه، توسعه کارآفرینی به عنوان یکی از عمده ترین سیاست های توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است و مراکز کارآفرینی روستایی اقدامات و فعالیت های موثری را برای تشویق روستاییان به فعالیت های کارآفرینی به اجرا درآورده اند و تعداد مراکز حمایت کننده از کارآفرینان نیز قابل توجه است. یکی دیگر ازتجربه های موفق در توسعه کارآفرینی روستایی در آمریکا، در منطقه روستایی مین20 است؛ به طوری که شرکت های کارآفرین با توسعه ظرفیت های خود مشاغل زیادی را در ناحیه ایجاد کرده اند(همان).
کارآفرینی روستایی در مالزی
قبل از استقلال مالزی، اغلب روستانشینان در بخش کشاورزی مشغول فعالیت بودند، اما پس از آن، با تاکید دولت بر فعالیت های صنعتی، بخشی از جمعیت روستایی به فعالیت های صنعتی پرداختند. با اجرای برنامه های صنعتی سازی روستاها، که بخش عمده ای از فعالیت های آن به توسعه کارآفرینی روستایی اختصاص داشت، گام های موثری در جهت توسعه اشتغال برداشته شد. در این برنامه، با ارائه خدمات مشاوره و نیز برگزاری دوره های آموزشی روستاییان به راه اندازی کسب و کارهای غیرکشاورزی تشویق شدند. توسعه مراکز رشد روستایی و گسترش فعالیت های صنعتی در این مراکز نیز فرصت های جدیدی را برای انجام دادن فعالیت های غیرکشاورزی در اختیار روستاییان قرار داد. با وجود این، هنوز هم کشاورزی منبع عمده اشتغال در این کشور است. از کل میزان اشتغال ایجاد شده در سال 1999، 38/45 درصد در روستاها و از این رقم37/0 درصد در بخش کشاورزی بود(همان، 59-53).
کارآفرینی روستایی در کانادا
از سال 1986 کارآفرینی به عنوان یکی از راهبردهای توسعه روستایی در کشور کانادا مدنظر قرار گرفت و در سال های بعد، هم چون امریکا، “مرکز کارآفرینی روستایی” ایجاد شد، که هدف اصلی این مرکز، ایجاد انگیزه و حمایت از کارآفرینی دولتی و خصوصی در جوامع روستایی بود. اغلب، چنین مراکزی روش روشن و مستقیمی را برای ایجاد یک مرکز ملی جهت رشد و موفقیت توسعه کارآفرینی روستایی فراهم می کنند(Blake, 200
3: 18-30). عمده ترین مشکلی که کارآفرینی در مناطق روستایی کانادا با آن مواجهه است، در درجه اول مشکلات راهبردی و بازاریابی است و مشکل مالی در درجه دوم اهمیت قرار دارد(Rock, 2003: 3). در این منطقه، 28 کارآفرین موفق شناسایی شده اند که مشکلات آنان عبارتنداز(Ibid).
مشکلات راهبردی. شبکه بندی، شروع و رشد یک فعالیت جدید و دستیابی به خدمات و ابزار؛
مشکلات بازاریابی. تولیدات منطبق با بازار و شناسایی و استفاده از کانال های بازاریابی؛
مشکلات تولیدی. استفاده از منابع موجود، مکان مناسب و شناسایی تولید؛
مشکلات مربوط به عوامل منابع انسانی. حمایت خانواده ها، کارشناسان موجود و کمک جامعه محلی.
مشکلات سرمایه ای. حمایت از طریق سرمایه گذاری های مناسب و سایر منابع درآمدی(افتخاری، سجاسی قیداری، 1389: 116).
موقعیت جغرافیایی روستای کندلوس
روستای کندلوس در فاصله 42 کیلومتری جاده کرج-چالوس و در ارتفاع 1400 متری از سطح دریا و در درون دره موسوم به میخ ساز قرار گرفته است. کندلوس از شمال به پیده از جنوب به کوههای البرز، از شرق به میرکلا و ارتفاعات قلاتکی و از غرب به دره زانوس محدود شده است.
این روستا از توابع بخش کجور شهرستان نوشهر در استان مازندران است. روستای کندلوس ، با چهارهزار سال تاریخ، در دل کوهستانه ای البرز، چشم به راه همدمی است تا سفره دل باز کند و از زنان و مردانی پاک سرشت و سخت کوش سخن گوید … روستای کندلوس، به حق و به انصاف یکی از زیباترین و پاکیزه ترین روستاهای ایران محسوب می شود که هم چون نگینی در دل طبیعت زیبای البرز شمالی، می درخشد. این روستا در امتداد دره زانوس، و منطقه سرسبز و زیبای کجور، یکی از اولین و کهن ترین سکونت گاه های انسان در استان مازندران قرار دارد(مهندسین مشاورشارمند، 1381).
جمعیت این روستا براساس سرشماری 1390 برابر با 915 نفر است که در 273 خانوار زندگی می کنند(مرکز آمار ایران سرشماری، 1390)

فصل سوم:
روش شناسی پژوهش

مقدمه:
تحقیق عبارت است از فرایند جست و جوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین. بنابراین تحقیق فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ی “ناشناخته “به جست و جو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. دراین فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها، تحت عنوان “روش شناسی ” یاد می شود. این سوال که ” چگونه داده ها گردآوری شود و مورد تفسیر قرار گیرد، بطوریکه ابهام حاصل از آن ها به حداقل ممکن کاهش یابد” مربوط به روش شناسی تحقیق است. پاسخ این سوال را می توان با توجه به قواعد و اصول مورد استفاده در پژوهشهای علوم انسانی و دیدگاه های فلسفی زیربنایی آن ها بدست داد(سرمد و دیگران، 22:1383). منظور از تحقیق عبارت است از انجام یک تلاش منظم و برنامه ریزی شده توسط افرادی که علاوه بر توجه به موضوعات عادی زندگی، به دنبال کشف حقایق متعدد و رموز اساسی آن هستند؛ که به این جستجو و کنکاش مستمر بر اساس روش های خاص علمی آن و به طور سیستماتیک، با هدف گسترش قلمرو معرفتی بشر انجام می گیرد، روش علمی تحقیق گفته می شود(عباسی و متانی،1382 : 23). بر این اساس، روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این است که چگونه یک گزاره ی تحقیق موردتایید قرار می گیرد و یا رد می شود. به عبارت دیگر، روش تحقیق، چارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرانه برای تحقق هدف پژوهش، جهت آزمون فرضیه یا پاسخ دادن به سوال های تحقیق را فراهم می آورد (سرمد و دیگران، 1383: 22). روش علمی یا روش تحقیق علمی فرایند جست و جوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است.مراحل عمده ی روش علمی به شرح زیر است :
پی بردن به مساله
جستو جوی پیشینه
تدوین فرضیه
مشاهده و آزمون فرضیه
پذیرش، رد یا تعدیل کردن فرضیه (سرمد و دیگران، 1383: 22).
روش تحقیق
اغلب در انجام تحقیقات علوم اجتماعی، از روش تحقیق توصیفی استفاده می شود. هدف محقق در این روش تحقیق، توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا موضوع است. به عبارت دیگر، محقق سعی می کند تا “آنچه هست ” را بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد (نادری و سیف نراقی، 1385: 72). به طورخلاصه تر می توان گفت که ” تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف میکند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه ی اول به زمان حال است، هرچند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند، مورد بررسی قرار می دهد” (بست، 1371: 125). در این پژوهش نیز ما به توصیف و مطالعه ی آنچه که هست می پردازیم. بنابراین روش تحقیق مناسب که در این پژوهش به کار رفته است، روش تحقیق توصیفی می باشد. در تحقیقات توصیفی می توان جامعه ی مورد مطالعه را از طریق پیمایش مورد بررسی و آزمون قرار داد.
” پیمایش ” عبارت از جمع آوری اطلاعات است که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عملی توصیف یا پیش بینی و یا به منظورتجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها، صورت می گیرد. پیمایش توصیفی، به توصیف پدیده های خاص در محیطی معین می پردازد، برای آزمون نظریه ها و پاسخگویی به پرسش های پژوهش به کار می رود و شامل توصیف و نتیجه گیری است (کومار، 1374: 49-47).
مراحل مختلف اغلب پیمایش ها به ترتیب زیر است :
مطالعه ی کتب و نشریات مربوطه، مصاحبه با افراد صاحب نفوذ و با تجربه
تدوین فرضیه و طراحی روش تحقیق
طراحی فنون و روش های مورد نیاز تحقیق، اج
رای طرح مقدماتی و رفع نواقص ابزار تحقیق
انتخاب افراد و نمونه هایی که باید مورد بررسی قرار گیرند
کار میدانی و جمع آوری و دریافت اطلاعات و داده ها
کد گذاری و پردازش داده ها
تجزیه و تحلیل آماری
گردآوری نتایج و آزمون فرضیه ها
تحلیل نتایج بدست آمده و نگارش تحقیق (وپنهام، 1369: 150)
با نظر به این موضوع، می توان گفت که دراین پژوهش، از نظر طرح تحقیق، یعنی از لحاظ نحوه ی گردآوری داده ها، روش تحقیق ما روش تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) می باشد. در بین انواع مختلف روش تحقیق توصیفی نیز، این تحقیق از نوع پیمایشی است.
بنابراین روش تحقیق در پژوهش ما، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد.
بورگ و گال (1989) تحقیق پیمایشی را به سه دسته به شرح زیر تقسیم می کنند:
الف) روش مقطعی
ب) روش طولی
ج) روش دلفی (سرمد و دیگران، 1383: 83).
جامعه ی آماری
جامعه ی آماری به کل گروه افراد، رویدادها و پدیده های مورد علاقه ی محقق که قصد بررسی آن ها را دارد، اشاره دارد.
چارچوب جامعه ی آماری، فهرستی است از همه ی اعضای جامعه که نمونه از آن استخراج می شود (دانایی فرد و دیگران، 1383: 391).
پژوهش حاضر از لحاظ نوع روش پیمایشی که در آن به کارگرفته شده است یک تحقیق پیمایشی از نوع مقطعی می باشد.
روش مقطعی به منظور گردآوری داده ها درباره ی یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان (یک روز، یک هفته، یک ماه) از یک جامعه انجام می شود. اینگونه پژوهش ها به توصیف جامعه براساس یک یا چند متغیر می پردازد.
همچنین از آنجایی که این تحقیق درباره ی یک موضوع واقعی، عینی و زنده (پویا) صورت گرفته است و از نتایج آن می توان به طور عملی استفاده کرد، یک تحقیق کاربردی نیز می باشد.
هدف تحقیقات کاربردی، توسعه ی دانش کاربردی دریک زمینه ی خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود.
در تحقیق حاضر جامعه آماری مردم روستای کندلوس، میرکلا، پیده و گیل کلا که براساس سرشماری 1390 جمعیتی برابر با 1715نفر را دارا می باشند.
روش نمونه گیری و حجم نمونه
گروه نمونه، مجموعه ی کوچکی از جامعه ی آماری است مشتمل بر برخی اعضا که از جامعه ی آماری انتخاب شده اند. در واقع گروه نمونه یک مجموعه ی فرعی از جامعه ی آماری است که با مطالعه ی آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه ی آماری تعمیم دهد. نمونه گیری فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه ی آماری است، به طوری که مطالعه ی گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنیهای گروه نمونه خواهیم بود. این خصوصیات یا ویژگیها را به اعضای جامعه ی آماری تعمیم دهیم (سکاران، 1381: 296).
به طور کلی روش های نمونه گیری را می توان به دو دسته احتمالی و غیر احتمالی تقسیم کرد. در نمونه گیری احتمالی هر یک از اعضای جامعه شانس انتخاب شدن دارند، اما این شانس برای هر عضو می تواند مساوی یا نامساوی با سایر اعضا باشد. در روش نمونه گیری احتمالی به دلیل مشخص بودن احتمال انتخاب نمونه از جامعه، فواصل اطمینان پیرامون پارامترهای نمونه را می توان محاسبه کرد و به این صورت به کل جامعه تعمیم داد (دهدشتی و بحرینی زاده، 1389: 218-228).
حجم نمونه:
جامعه روستایی: حجم متناسبی از جمعیت روستایی به روش نمونه گیری مناسب انتخاب خواهند شد.
2-کارآفرینان روستایی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *