عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی

ویژگیای فردی کارکنان ویژگیای شغلی ویژگیای سازمانی رفتارای رهبری تحقیقات اولیه در این بخش که به…

مدل توانمندسازی آرمانی نولر[۱]

توانایی کامل اراده کردن پذیرش مسئولیت کامل اجرای هر نوع تصمیم دسترسی کامل به وسایل مربوط…

مدل توانمندسازی آناکارول[۱]

  واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات…

روانشناسی با موضوع عوامل روانشناختی توانمندسازی

واسه اینکه مدیران بتونن بقیه رو با موفقیت توانا کنن ، باید این پنج ویژگی رو…

روانشناسی در مورد : احساس معنی داربودن[۱]

کسب سود شخصی ، معنی دار بودن رو تضمین نمی کنه؛ مثلا ، خدمت کردن به…

تعهد در نوآوری برای روش های انجام کار

۲-۱-۷-۲- تغییر در مسئولیتا توانمندسازی موجب تغییر و تحولات زیادی در مسئولیت ، مدیریت و کارکنان…

مزایای توانمندسازی کارکنان

کارکنان توانا به نیازای مشتریان در بین سرویس دهی پاسخای سریع و به موقعمیدن . مشتری…

یک مدل تصویری از سبک‌های هویت

  واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات…

تعهد نسبت به وظیفه (تکلیف)

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور…

انواع تعهد

۲-۲-۱۱-۱- تعهد نسبت به مشتری اولین و شاید مهمترین تعهد سازمانی بر مشتری تأکید داره. مدیران…