مدیر سایت

بررسی عوامل موثّر بر پذیرش آموزش الکترونیکی در سطح شهر اصفهان با استفاده از مدل موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی۹۱- قسمت ۲

۲-۶ ارزیابی مجازی ۱۵۲-۷ مزایای دانشگاه مجازی ۱۵۲-۸ استانداردها ۱۶۲-۹ آموزش الکترونیکی و رابطه آن با آموزش سنتی ۱۸۲-۱۰ تفاوت آموزش سنتی و مدرن ۱۹۲-۱۱ دامنه آموزش الکترونیک ۲۰۲-۱۲ دسته […]

بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی – درمانی شهر رشت در سال ۱۳۸۹- قسمت ۳۷

۳۵/۰ > P     جدول فوق نشان می دهد: که بین سن حاملگی با وزن زمان تولد نوزاد ارتباط آماری معنی دار وجود دارد (۰۰۳/۰>P) به طوری که سن […]

نقد و بررسی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با محوریت نقش پلیس در پیشگیری،کنترل وجبران صدمات- قسمت ۱۵- قسمت 2

۵۱٫۲۶     ۹۴٫۳۶     ۶۰٫۵۲     ۱۳۸۷       ۴۹٫۹۲     ۸۴٫۰۹     ۵۶٫۷۶     ۱۳۸۸       ۵۴٫۷۶     ۹۶٫۰۵ […]

رابطه بین درک شنیداری و به کارگیری راهبردهای فراشناختی، شناختی و اجتماعی- عاطفی بر اساس عملکرد فارسی آموزان غیرایرانی- قسمت ۹

مسئله این است که در بسیاری از موقعیت­های واقعی کاربرد زبان، برای شنونده اهمیت ندارد آن­چه را گفته می­ شود به تمامی بفهمد و به­ طور طبیعی، فرایند درک بسیار […]

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی مادران دارای کودک کم توان ذهنی شهرستان سیرجان- قسمت ۷

فصل دوممبانی نظری و پیشینه تحقیق۱-۲مقدمهتغییرات پرشتاب و چشمگیر دنیای امروز ایجاب میکند که انسان ها پیوسته خود را با آن ها هماهنگ کنند تا تعادل از بین رفته خود […]