آرایش ، زیبایی و مدل لباس

نظریه‌های سازگاری اجتماعی- قسمت 2

پروین، ترجمه جوادی و کدیور، 1381). باندورا بر این باور است که تهیه و تدارک سرمشق های اجتماعی، یک وسیله ضروری در انتقال و تغییر رفتار در موقعیت هایی است که ممکن است خطاها به نتایج پرهزینه و یا مهلک بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

نظریه‌های سازگاری اجتماعی

نظریه‌های سازگاری اجتماعی نظریه‌های روان پویشی الگوی فروید بر آن است که در ذهن سه ناحیه وجود دارد: هشیار، نیمه هشیار(حافظه معمولی) و ناهشیار (بخشی از ذهن که برای هشیاری غیرقابل دسترسی است ). وی هم چنین یک الگوی ساختاری بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

نیازهای بنیادی روانی از نظر روانشناختی

نیازهای بنیادی روانی 2-2-1 مقدمه آدمی به عنوان موجود زنده، دارای تعدادی نیازهای فیزیولوژیکی پایه است که برای حفظ و بقای او باید ارضاء شوند. این نیازها، مثلاً نیاز به آب و غذا، در انسان و حیوان خاستگاه و ماهیت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

مشارکت و سطوح آن از نظر روانشناختی

مشارکت و سطوح آن 2-8-1- مشارکت و تعاریف آن در ادبیات مدیریت برای مشارکت معانی و مفاهیم مختلفی وجود دارد. هر گروهی به نحوی مشارکت را مورد توجه قرار داده و به تعریف آن پرداخته است. به عقیده هارپر[1] (1988) بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

انواع الگوهای رفتار خشونت بار و عوامل مؤثر بر خشونت- قسمت 2

رفتارهای فرد می شوند . بر این اساس رفتار افراد تحت تأثیر عوامل شخصی ، خانوادگی ، اجتماعی و محیطی است . 1- عوامل شخصی بوم شناسان معتقدند که ویژگیهای شخصی با خشونت رابطه دارند . تحلیل یافته های بیانگر بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

انواع الگوهای رفتار خشونت بار و عوامل مؤثر بر خشونت

– انواع الگوهای رفتار خشونت بار : 1-3-2- نوع پایدار این الگو بوسیله رشد پرخاشگری طی دوره کودکی مشخص می شود و علائم آن به مرور زمان رو به شدت وخامت است . این الگو رفتار خشونت بار مسئول بخش بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

شرح مختصر زندگانى  استاد شهید مطهری

– شرح مختصر زندگانى  استاد شهید مطهری استاد شهید آیه اللّه مطهرى در 13 بهمن 1298 هجرى شمسى مطابق با 12 جمادى الاولاى 1338 هجرى قمرى در قریه فریمان- که اکنون تبدیل به بخش شده است- واقع در 75 کیلومترى بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

افراد پرخاشگر را بهتر بشناسیم- قسمت 2

ه باشد که ضعیف شدن شمای تن کودک ، سرچشمه اوهام واپس گرایانه باشد ، میان شمای تضعیف شده تن و توانایی کودک برای عکس العملها در مقابل درد همبستگی وجود دارد . و برعکس کودکان عقب مانده ذهنی که بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

افراد پرخاشگر را بهتر بشناسیم

تحققات در زمینه پرخاشگری ( فروید 1900[1] ) درزمینه سائق های غریزی معتقد بود که همه رفتارهای ا زدو دسته غرایز متضاد نشات می گیرد « غریزه های زندگی [2]» که به زندگی و رشد انسان نیرو می بخشد . بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه- قسمت 2

با منابع مختلف و نحوه استفاده از مطالب درسی برای حل مسأله را خواهد آموخت و در فرایند یادگیری، ابتکار و خلاقیت خود را به کار خواهد انداخت(شعبانی،1384، ص 19).   1. Tecnology Enabeld Active Learning 2. Belcher 3. M بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل