فایل های دانشگاهی

مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا (مطالعه موردی شرکت¬های ایرانی فعال در زمینه نانوفناوری)- قسمت ۱۰

کالیش و لیلین     ۱۹۸۶     فروش محصولات بادوام با تکنولوژی سطح بالا       ماهاجان و دیگران     ۱۹۹۰     مروری بر ادبیات مدل […]