پایان نامه رایگان درمورد دانش آموزان، اوقات فراغت، رفتار انسان

تحصیلی، وضعیت اقتصادی خانواده، رتبه تولد در خانواده، میزان تحصیلات مادر و سبک زندگی ارتباط معنادارای وجود داشت. بشیر و افراسیابی (1391)، پژوهشی تحت عنوان “شبکه های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی بزرگترین جامعه مجازی ایران” انجام دادند. در این پژوهش بین عضویت جوانان در بزرگ ترین ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درمورد سلامت روان، دانشگاه تهران، عزت نفس

مطالعه با این هدف سازمانیافته است که تأثیر استفاده از اینترنت بر سرمایهی اجتماعی و انسانی دانشجویان را بررسی نماید. فرضیات اصلی آن عبارتند از: 1- استفاده از اینترنت با میزان سرمایه اجتماعی افراد رابطه مثبت دارد. 2- استفاده از اینترنت با میزان سرمایه انسانی افراد رابطه مثبت دارد. این ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درمورد دانشگاه کابل، عوامل بازدارنده، آموزش از راه دور

حال شبکه های اجتماعی یکی از عرصه های اینترنتی هستند که کاربران بیشمار آن ها به صورت خود جوش اقدام به آموزش و انتقال دانسته های تخصصی و عمومی خویش به دیگران می کنند. علاوه بر این، شبکه های اجتماعی علمی و آموزشی نیز به صورت تخصصی و با هدف ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درمورد آداب و رسوم، اقتصاد اطلاعات، خانواده ها

دعاوی درباره حقیقت می‌گذارد، بدون آن که در چاله نسبی‌گرایی محض بیفتد. نسبی‌گرایی بیش از حد شالوده هر گونه گزاره اخلاقی و همراه آن، شالوده‌های اخلاقی زندگی عمومی را سست می‌کند. جهان‌گستری جامعه اطلاعاتی که در قالب اینترنت تبلور یافته است راه را برای کسانی که اقلیت نامیده می‌شوند و ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درمورد پژوهشگران، ارائه خدمات، سازمان ملل متحد

شدت و ضعف دارند اما انکار ناپذیر نیستند همچنان که اجتناب ناپذیر هم نیستند. برای درک بهتر تأثیرات رسانههای اجتماعی و مطرح شدن حضور در آنها به عنوان بخشی از سبک زندگی، بهتر است به آمارها مراجعه کنیم: هر روز بیشتر از ??? میلیارد ایمیل فرستاده می‌شود. هر روز بیش ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درمورد نرم افزار، استقلال عمل، انتخاب همسر

خطر این اذعان وجود دارد که تداوم مسیرصنعتی گرایی کلاسیک، خطر تخریب خود را به دنبال دارد. شاید عدم اطمینان را بتوان نتیجه سرعت زیاد تغییرات اقتصادی و اجتماعی دانست که نتیجه آن ناشناخته بودن نقش های بزرگسالی است که بسیاری از نوجوانان و جوانان امروزدر آینده ایفا خواهند کرد. ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درمورد ارزش ها و نگرش ها، مصرف کنندگان، تلفن همراه

مشخص به هر یک از آنها برقراری ارتباط سریع و گسترده را میان کل کسانی که به شبکه متصل هستند؛ فراهم میکند و تبادل اطلاعات میان آنان را به صورت متن، صدا، تصویر و فیلم میسر میسازد(عراقچی 1377، 91). اگر بخواهیم به طور دقیقتر اینترنت و قابلیتهای آن را مطرح ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درمورد عزت نفس، آموزش و پرورش، خانواده ها

از: نگرش نسبت به خود، نگرش به سوی مشکلات، نگرش به سوی دیگران، به سوی جنس مخالف و نگرش به زندگی. سومین بعد از سبک رندگی، تکالیف زندگی است. آدلر بر سه تکلیف اساسی در زندگی تأکید دارد که عبارت هستند از: دیگران، شغل و عشق و مسائل جنسی (استین27 ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درمورد احساس حقارت، رفتار انسان، عشق و محبت

اجتماعی هستند. طبقات مسلط این قابلیت را دارند که شیوه زیستن خود را به عنوان تعریف فرهیختگی مشروعیت بخشند. بوردیو ذیل عنوان خشونت نمادین نشان داد که در جریان فرایند مصرف، اعضای طبقات مسلط، بقیه را از حلقه خود می رانند و ضمن آنکه توزیع نابرابر ثروت را زیر لوای ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درمورد سلسله مراتب، مصرف کنندگان، مصرف کننده

می شود. کنش هایی که عوامل فردی یا جمعی اشغال کننده جایگاه های خاص انجام می دهند، تحت تسلط ساختار میدان، ماهیت جایگاه ها و منافع وابسته به آنها تعیین می شود. با این همه این کنش نوعی بازی هم به شمار می آید، زیرا مستلزم ابراز وجود و کاربرد ادامه مطلب…