توسعه اقتصادی

بررسی اثر بخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی- قسمت  ...

مدل عدم اثربخشی سازمان به‌عنوان مجموعه‌ای از مشکلات و شکست‌ها عواملی که از عملکرد موفقیت‌آمیز سازمان جلوگیری می‌کنند. 2-2-1-9- ادغام معیارهای اثربخشی درمدیریتكارشناسان در زمینه مدل‌ها و معیارهای اثربخشی، یك رویكرد چند بعدی […]