روانشناسی در مورد : احساس معنی داربودن[۱]

کسب سود شخصی ، معنی دار بودن رو تضمین نمی کنه؛ مثلا ، خدمت کردن به…

تعهد در نوآوری برای روش های انجام کار

۲-۱-۷-۲- تغییر در مسئولیتا توانمندسازی موجب تغییر و تحولات زیادی در مسئولیت ، مدیریت و کارکنان…

مزایای توانمندسازی کارکنان

کارکنان توانا به نیازای مشتریان در بین سرویس دهی پاسخای سریع و به موقعمیدن . مشتری…

یک مدل تصویری از سبک‌های هویت

  واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات…

تعهد نسبت به وظیفه (تکلیف)

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور…

انواع تعهد

۲-۲-۱۱-۱- تعهد نسبت به مشتری اولین و شاید مهمترین تعهد سازمانی بر مشتری تأکید داره. مدیران…

رفتار شهروندی سازمانی

  واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات…

روانشناسی با موضوع عوامل موثر بر سرسختی

یکی از مشهور ترین الگوهای شخصیتی رفتاری الگوی شخصیتی الفه. در سال ۱۹۵۹ در متخصص قلب…

فروش تفاوت های افراد در سرسختی

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور…

روانشناسی در مورد مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی

شکل مهمی از رفتارای شهروندی سازمانیه که ً مورد توجه هر فردی که در این مورد…