پایان نامه ارشد

پژوهش - 
جرائم علیه شخصیت معنوی افراد از دیدگاه قرآن کریم و روایات- قسمت  ...

وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمُ‏ لَمْ یَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شهُدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ لَا تَقْبَلُواْ لهُمْ شهَادَةً أَبَدًا وَ أُوْلَئکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[130]و کسانی که زنان پاک دامن را متهم می کنند […]

جستجوی مقالات فارسی - شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک  ...

0.13140.1196C1عوامل مؤثر بر رضایت مندی مشتریان از خدمات الکترونیکیC2C3C4C5C6C7C8شکل4-2: مدل عملیاتی4-4-10-ترسیم نمودار راداری برای عواملپس از اینکه اوزان نهایی هر یک از عوامل بدست آورده شد. با لحاظ نمودن میزان […]

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک  ...

 جامعه آماریجامه آماري اين پژوهش را کليه مشتریان خدمات الکترونیکی بانک رفاه که ميتوانستند در اين نظرسنجي مشارکت داشته باشند، تشکيل دادهاند. نمونه آماریاز آنجائیکه اندازه جامعه آماري كم وبيش بزرگ […]