روانشناسی در مورد ماهیت دانش سازمانی

علم ضمنی معمولاً در قلمرو علم شخصی، شناختی و تجربی قرار می گیرد، در حالی که…

روانشناسی در مورد تسهیم دانش

تسهیم علم کلیه فعالیتای مربوط به انتقال یا پخش علم از یه فرد یا سازمان به…

زیرساخت های تسهیم دانش

  واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات…

مدل های تسهیم دانش

  واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات…

خلاقیت شغلی

        ۲-۳-۲- تعاریف خلاقیت خلاقیت از جمله مسائلیه که درباره وجود و تعریف…

تعریف خلاقیت

«توانایی ساختن اون چیزی که تصور می کنیم هست»«جرئت متفاوت بودن داشتن»«توانایی یا قدرت ذهنی یا…

خلاقیت : مدل تورستن

۱ـ سیاسی: به این معنا که یه فرد چقدر می تونه به سرعت تعداد زیادی ایده…