علمی

تصمیم گیری

با اینکه افلاطون روح انسانی رو به ارابه­ای تشبیه کرده که به وسیله دو اسب خرد و احساس به حرکت میاد، اما در قرون گذشته محققان به خرد بیشتر بها […]

گام های تصمیم

کونتز عقیده داره که اراده کردن، اصل و پایه برنامه ریزی رو تشکیل میده. چون کاملا معلومه طرح، برنامه، سیاست و هدف نمی تونه وجود داشته باشه مگه اینکه کسی، […]

عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی

ویژگیای فردی کارکنان ویژگیای شغلی ویژگیای سازمانی رفتارای رهبری تحقیقات اولیه در این بخش که به وسیله اورگان و همکارنش انجام شده، بیشتر بر نگرشای کارکنان، گرایشلت و رفتارای حمایتی […]

مدل توانمندسازی آرمانی نولر[۱]

توانایی کامل اراده کردن پذیرش مسئولیت کامل اجرای هر نوع تصمیم دسترسی کامل به وسایل مربوط به اراده کردن و اجرای اون رو دوش گرفتن مسئولیت کامل نتیجه های هر […]

مدل توانمندسازی آناکارول[۱]

  واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه […]