مزایده چیه؛ آشنایی با نحوه اجرا و کاربردهای اون “

 

مزایده چیه؟ مزایده در کلمه به معنای «در خطر فروش گذاشتن چیزی، به نحویه که هر خریداری که قیمت بیشتر رو پیشنهاد کرد، کالا بهش فروخته شه» و دراصطلاح حقوقی به معامله ای گفته می شه که طی اون، مالی منقول یا غیرمنقول (مثل زمین و خونه) و واسه فرد یا افرادی رو از راه اجرای احکام، برابر با شرایط مقرر قانونی به فروش بذارن. قبل از اجرای مزایده، مال از راه کارشناس رسمی منتخب دادگستری، آزمایش می شه و بهای تعیین شده به وسیله اون، به عنوان بهای پایه فروش انتخاب می شه. اینطوری، پیشنهاد شخصی که بالاترین قیمت رو بگه، پذیرفته می شه و مال موردمزایده بهش شخص که دراصطلاح «برنده ی مزایده» نام داره، منتقل می شه. پس، مزایده به معنای فروختن به بالاترین قیمته که درمقابل مناقصه قرار داره. (در مناقصه، کمترین قیمت ارائه شده ملاک عمله. مثلا هروقت شرکتی (کارفرمایی) واسه انجام پروژه ای خاص مناقصه برگزار کرد، هرکدام از داوطلبان و شرکت کنندگانِ در مناقصه که قیمت کمتری رو واسه انجام پروژه مزبور پیشنهاد بده، برنده و مسئول انجام پروژه می شه.)

 

نحوه ی اجرای مزایده

واسه اجرای مزایده، دعوت عمومی از راه چسباندن آگهی در معابر عمومی مثل خیابونا و کوچها، به وسیله کلانتری محل و درج در روزنامه کثیر الانتشار به عمل میاد. جدا از اینکه اون دو طرف مزایده یعنی محکوم له و محکوم علیه (یعنی شخصی که حکم علیه اون و شخصی که حکم به نفع اون صادر شده) به وسیله ابلاغیه ای به جلسه ی مزایده که در تاریخ و ساعت و محل مشخصی انجام میگیره، دعوت می شن. محکوم له هم می تونه به عنوان خریدار در مزایده شرکت کنه.

اگه در دعوت اول مال به فروش نرسه، مزایده واسه بار دوم تکرار یا درصورت خواسته محکوم له مال دیگری از محکوم علیه معرفی و ضبط می شه. درصورتی که مال، دوباره و با تکرار مزایده به فروش نرسه یا محکوم له به قبول مال با قیمت آزمایش شده به وسیله کارشناس، راضی نشه، مال به محکوم علیه بازگردانده می شه تا با فروش اون، طلب محکوم له رو پرداخت کنه.

کاربرد مزایده

برخلاف مناقصه، درمورد مزایده قانون خاصی وجود نداره و از شرایط مربوط به مناقصه درمورد اون استفاده می شه، ولی قوانین مختلف موادی رو به شکل پراکنده، به شرایط مزایده اختصاص دادن.

مواد ۱۱۳ الی ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی، به شرایط انجام مزایده اشاره دارن. با توجه به ماده ۳۴ قانون ثبت، مزایده در معاملات شرطی و رهنی هم کاربرد داره. درصورتی که بدهکار در ازای بدهی خود مالی رو به رهن گذاشته باشه و ظرف مهلت مقرر نتونه بدهی خود رو پرداخت کنه، طلبکار می تونه اجرای مزایده رو واسه فروش ملک مورد رهن به میزان طلب خود خواسته کنه. آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی چگونگی فروش و شرایط اونو مشخص کرده.

مثالایی از کاربرد مزایده

مثال دیگر در دعاوی مربوط به خونواده؛ هنگامی که زوجه واسه دریافت مهریه با اجرای احکام دادگستری مال زوج رو ضبط می کنه. در این حالت، پس از ارسال رأی قطعی و خواسته ارسال اجراییه، مال مزبور با اجرای احکام مربوط از راه مزایده به فروش می رسه و برابر مبلغ کارشناسی به زوجه پرداخت می شه.

خونواده

از دیگر موارد کاربرد مزایده، ورشکستگی فرد یا شرکته. در این صورت، پس از توقف تاجر از پرداخت دیون (بدهیا)، مدیر تصفیه واسه رسیدگی به مطالبات طلبکاران و تهیه ی فهرستی از صورت داراییای ورشکسته اقدام می کنه. پس از اون، جهت پرداخت طلب طلبکاران، فروش اموال تاجر متوقف (ورشکسته)، به جز در موارد استثنایی که باید فورا به فروش برسن (مثل اموالی که ممکنه با گذر زمان از بین برن)، از راه مزایده و برابر با شرایط اجرای قانون احکام مدنیه.

جدا از اینکه موضوعات حقوقی، مزایده در امور کیفری هم کاربرد داره. باتوجه به ماده ۵۲۹ قانون آیین قضاوت کیفری و قانون نحوه ی اجرای محکومیت مالی پذیرفته شده ۱۳۹۴، در موارد پرداخت حقوق شاکی یا جزای نقدی میشه از مزایده استفاده کرد.

پس با توجه به مطالب ذکرشده، بیشترین کاربرد مزایده، درخصوص مطالبه طلبه که از راه واحد اجرای احکام دادگستری انجام می شه. در هر موردی که مالی وثیقه ی طلب طلبکار بوده یا از طرف اون ضبط شده باشه، فروش اموال از این راه صورت میگیره.
۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *