پایان نامه با کلید واژه های Johnson,، cooperative، language، University

of cross- cultural pragmatics. Honolulu: University of Hawai’i Press.* Jaramillo, J. (1996). Vygotsky’s sociocultural theory and…

پایان نامه با کلید واژه های learning، cooperative، language، University

group. Therefore, the obvious conclusion is that the devised treatment i.e. encouraging cooperative learning in the…

پایان نامه با کلید واژه های cooperative، learning، acts، competitive

an 2005).Table 4.7 normality testsGroupNSkewnessKurtosis StatisticStatisticStd. ErrorStatisticStd. ErrorCooperativePET28-.316.441-1.265.858 Pretest28-.310.441-.486.858 Posttest28-.654.441-.320.858CompetitivePET27.789.448-.405.872 Pretest27.519.448.420.872 Posttest27.096.448.231.872 The assumption of homogeneity…

پایان نامه با کلید واژه های test، cooperative، acts، mean

illustrated additional dialogs of the speech acts under study (i.e.) were taken from: Functions (Matreyek, 1990);…

پایان نامه با کلید واژه های test، competitive، learning، each

be discouraging and frustrating; however we learn things at different rates, so such comparisons are not…

پایان نامه با کلید واژه های cooperative، group، learning، work

Students must have sufficient time to think about how well they are achieving the shared goal…

پایان نامه با کلید واژه های cooperative، learning، group، each

differentiate them. There are two steps of achievement, in performing illocutionary and perlocutionary acts that can…

پایان نامه با کلید واژه های illocutionary، acts، an، p.

execution of a procedure’, and (when appropriate to the act) ‘certain thoughts, feelings, or intentions’.” (1994,…

پایان نامه با کلید واژه های an، language، performative، Austin

g terms, were used in the present study, naturally the results had a limited implication and…

پایان نامه با کلید واژه های learning، cooperative، competitive، language

), there are many benefits of cooperative learning, and it should have its place in the…