یک مدل تصویری از سبک‌های هویت

 

اطلاعات

نمودار ۲-۳ تطبیق سبک های پردازش هویت براساس روند «تعهد و کاوشگری»

عوامل موثر بر شکل گیری هویت

عواملی مثل شخصیت، جنس، خونواده، رسانه های گروهی، اجتماع و فرهنگ در شکل گیری هویت از اهمیت بهره مند هستن. اهمیتی که اریکسون واسه عوامل اجتماعی قائل بوده، از نظریه اش (روانی – اجتماعی) آشکاره. اون اصلاح هویت رو به خاطر این به اصطلاحات «خود» و «من» ترجیح می دهد که اون ها تأکید بسیار برخورد و جنبه های داخلی شخصیت دارن. (محسنی، ۱۳۸۴) دو جنبه رو در عوامل اجتماعی از همدیگه تفکیک می کنه.
جامعه می تونه موقعیت های قراردادی رو ارائه کنه که در اون فرد با بقیه همانندسازی کنه و به تقلید نقش خود بپردازه. در طول نوجوونی والدین، همسالان و نظم های تربیتی، مذهبی، سیاسی و قانون در بافت فرهنگ نقش حیاتی در شکل گیری هویت دارن. این نظام ها، نگاه ها و رفتارای اعضا جوون تر خود رو تنظیم می کنه و برچسب هایی که این نظام ها به مسائل نوجوونی می زنند، در آخر ممکنه مانع از این شه که علائق نوجوانانی که در جستجوی تعریف خود هستن، به بهترین وجه برآورده شه؛ به خاطر همین اگه اجتماع نقشای نوجوون رو از پیش تعیین نکرده باشه و به اون اجازه جستجو دهد، این دلیل آسون کردن شکل گیری هویت اون می شه. یه نوجوون دیوونه ممکنه خوب نقش یه مریض رو به عنوان معنادارترین پایه واسه هویت خود انتخاب کنه یا با کمال میل نقش های بزهکارانه رو که دادگاه به آسونی به اون عطا می کنه قبول کنه. جواب مطلوب جامعه در این  موارد دوری از ارائه تعریف های حاضر و آماده نقشه و این که با هویت های آزمایشی این نوجوانان، به عنوان هویت پایانی برخورد نکنن(کروگر، به نقل از فارسی نژاد، ۱۳۸۵). پس تغییر هویت به مدارس و جوامعی که فرصت های مختلفی واسه جستجو تأمین می کنن هم بستگی داره. (اریکسون و برک، ۲۰۰۸) خاطر نشون کرد که «ناتوانی در کسب هویت شغلی بیشتر از هر چیز نوجوانان رو پریشون می کنه». نظامای آموزشی که تفکر سطح عالی و فعالیت های فوق برنامه رو تشویق می کنن، نوجوانان رو قادر به پذیرش نقش های مسئول می سازند. معلمان و مشاورانی که علم آموزان مرتبه پائین اجتماعی – اقتصادی رو تشویق می کنن وارد کالج شن و برنامه آموزشی شغلی که نوجوانان رو در دنیای کاری بزرگسال غرق می سازند، به کسب هویت کمک می کنن. فرصت صحبت کردن با بزرگسالان و همسالان بزرگتر که روی مسائل هویت کار کرده ان هم می تونه به درد بخور واقع شه. بستر فرهنگی و مقطع تاریخی هم بر تغییر هویت اثر داره. مثلا، در بین نوجوانان امروزی، جستجو و تعهد در مورد انتخاب شغل و ترجیح نقش جنسی، زودتر از ارزش های مذهبی و سیاسی صورت می گیرد، در حالی که موقع جنگ عقاید سیاسی زودتر شکل می گرفتن (برک، ۱۳۸۵).

اقتصادی

جایگاه خود در نظریه سبکای پردازش هویت

برزونسکی(۲۰۰۷) به معنی «خود» نه به صورت مستقیم بلکه به شکل معنی نظریه «خود» توجه خاصی نشون داده. نظریه «خود» یه ساختار مفهومیه که از یه مجموعه مفروضه ها، اصول و سازه های مربوط به خود موقع تعامل با دنیای دور و بر تشکیل می شه و شامل علم روش ای یا روان بنه های بازنمایی شده یا سازه های فردیه که واسه درک معنادهی به رویدادها و تجربه های فردی به کار می رود. برزونسکی عقیده داره که نظریه خود واسه فرد به مشابه یه چارچوب عمل می کنه و شخص می تونه واسه جواب به مسائل مربوط به هویت به اون مراجعه کنه.