کارگاه‌های آموزشی تجاربازرگانان وتولید کنندگان بر توسعه صادرات

کارگاه‌های آموزشی برنامه‌هایی هستند که با اهداف مشخص و از پیش تعیین‌شده، معمولاً برای ایجاد مهارت‌هایی در افراد مورد آموزش، طرح‌ریزی می‌شوند. این مهارت‌ها ممکن است مهارت حرکتی مانند به‌کارگیری صحیح یک دستگاه باشد و یا مهارتی تشخیصی در پزشکی و یا مهارت امر مدیریت که نتیجه آن ایجاد بازخورد مناسب در کار مدیر خواهد بود و یا حتی مهارت در تحقیق برای طرح یک مسئله تحقیقی که از شرکت در کارگاه‌های روش تحقیق ممکن است حاصل شود. کارگاه‌های آموزش به شرکت‌کنندگان کمک می‌کند تا مطالب را بهتر درک کنند و آن را هم‌زمان همراه با دانسته‌های خود به کاربندند، آموزش‌های کارگاهی ضمن ایجاد اطمینان و اعتمادبه‌نفس در شرکت‌کنندگان، ذهن آن‌ها را نسبت به پرسش و پاسخ‌های نوجویانِ فعال می‌کند. کارگاه آموزشی محل و موقعیتی است که در آن آموزش و پژوهش توأماً انجام می‌گیرد و افراد به‌طور عملی یاد می‌گیرند که چگونه شکاف بین تئوری و عمل و یا شکاف میان بینش و عمل را پر کنند. در آموزش عملی که در کارگاه آموزشی انجام می‌شود بر اساس تئوری مردم آنچه را که انجام می‌دهند یاد می‌گیرند، عمل می‌کنند یعنی روش آموزش عملی، عمل و تجربه را اساس یادگیری قرار داده است برای کسب مهارت یا مهارت‌ها به کارآموزان گفته می‌شود چه باید بکنند، آنچه را که باید انجام دهند به آن‌ها نشان می‌دهند، انجام‌وظیفه را تمرین می‌کنند و بالاخره کار شبه واقعی را انجام می‌دهند. در کارگاه آموزشی غالباً آموزش عملی در ارتباط و همراه با پژوهش عملی به کار می‌رود و این به خاطر این است که شرکت‌کنندگان در کارگاه آموزشی در فضای دوستانه در مورد محتوا و راه‌حل‌ها به تفکر می‌پردازند و ایده‌های جدیدی مطرح و روی آن‌ها از ابعاد مختلف بحث و تفحص می‌شود و بدین ترتیب افراد به راه و رسم تفکر و تحقیق آشنا می‌شوند. آموزش کاوشگری در کارگاه آموزشی معنای واقعی به خود می‌گیرد. زیرا آموزش کاوشگری برای آن تدوین‌شده است تا کارآموزان به‌طور مستقیم به جریان تفکر علمی کشانده شوند و این

امر به‌وسیله فشرده ساختن جریان علمی درزمانی بسیار کوتاه (در کارگاه آموزشی) صورت می‌پذیرد.

شنلر (1976) گزارش می‌دهد که آموزش کاوشگری موجب افزایش درک علوم، تولید در تفکر خلاق و مهارت‌هایی برای دریافت و تحلیل اطلاعات می‌شود. وی می‌افزاید که این آموزش مؤثرتر از روش‌های متداول تدریس در به دست آوردن اطلاعات نیست ولی به‌اندازه سخنرانی یا بیان شفاهی که همراه با تجارب آزمایشگاهی باشد کار آیی دارد.

به‌طورکلی کارگاه آموزشی را می‌توان چنین تعریف کرد: کارگاه آموزشی عبارت است از محل و موقعیتی که در آن فراگیران مهارت‌های عملی مربوط به کار و حرفه خود را از طریق مشارکت، فعال بودن، تبادل‌نظر و حل مسئله و بازآموزی و باراهنمایی استاد تقویت و کاربردی می‌کنند.