پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: تبلیغات دهان به دهان

ناآشنا و غیر همذات پندار مانند تبلیغات دهان به دهان مجازی مصرف کنندگان را به سمت استفاده متنوع تر هدایت می کنند. هم چنین تبلیغات دهان به دهان مجازی اثر بیشتری بر دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل دارد.به نظر می رسد منابع مجازی بیشتر ادراکات مصرف کنندگان از محصولات مکمل را افزایش می دهند و آن ها را نسبت به استفاده از محصولات مکمل و نو آورانه هدایت می کنند. هم چنین نتایج نشان دادند که شدت استفاده از محصولات نوآورانه ارتباط مستقیمی با ادراک مصرف کننده از تعداد بیشتر افراد استفاده کننده از محصولات نوآورانه دارد. یعنی اینکه هر چه مصرف کننده احساس کند استفاده کنندگان از نوآوری تعدادشان در جامعه محلی بالاتر است، بیشتر به استفاده از نوآوری روی می آورد که این امر نیز در نتیجه مقبولیت اجتماعی و در دسترس بودن تجربه ی استفاده و توصیه شخصی اطرافیان در مشاوره خرید است. زیرا مشاهده شد که تبلیغات دهان به دهان شخصی می تواند بر اندازه مصرف کنندگان محلی از نوآوری اثرگذار باشد. هم چنین با افزایش دسترسی مصرف کنندگان به محصولات مکمل تنوع استفاده از نوآوری در آنان بالاتر می رود.
5-5- پیشنهادات پژوهش

 
 
در این تحقیق در دو بخش پیشنهادهای کاربردی بر مبنای یافته‌های پژوهش و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه می‌شود.
5-5-1- پیشنهادات کاربردی
برنامه های ترفیعی اشتراک تجربه

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مدیران بازاریابی باید از برنامه های ترفیعی استفاده کنند که مصرف کنندگان را تشویق نمایند تا تجربیاتشان را با دیگران در محدوده دوستان، آشنایان و همکاران به اشتراک بگذارند. این برنامه ها می توانند موجب تبلیغات دهان به دهان مثبت در بین مصرف کنندگان شوند.
توسعه وب سایت
توسعه وب سایت کاربران را قادر می سازد تجربه استفاده از محصولات را به اشتراک بگذارند. کاربران با مراجعه به وب سایت و اشتراک تجربیات دیگران را به استفاده از محصولات نوآورانه تشویق می کنند.
توسعه برنامه های ترفیعی با هدف اتاق های گفتگو
با توسعه چنین برنامه هایی کاربران تشویق می شوند تا در دیگر وب سایت ها و اتاق های گفتگو مربوط به آن محصول تجربیات خود را به اشتراک گذاشته و موجب آگاهی دیگران از این نوآوری شوند. مصرف کنندگان می توانند تشویق شوند تا بازخورد خود از محصولات را با درخواست خواسته هایشان جهت بهبود احساسات خود و تعامل و کمک به دیگر مصرف کنندگان ارائه دهند
ایجاد مشوق برای کاربران در جهت بازدید وب سایت
با ایجاد چنین مشوق هایی کاربران با مراجعه به وبسایت ها اطلاعاتی را درباره محصولات مکمل افزایش داده و تنوع استفاده از نوآوری افزایش می یابد.
5-5-2- پیشنهادات برای پژوهش های آتی
طراحی مدل طولی از لحاظ زمانی جهت نظارت بر دسترسی کاربران به سایت ها به خصوص و جمع آوری داده از طریق پرسشنامه ی دوره ای
استفاده از دیگر دسته بندی های نوآوری
بررسی ارتباط بین منابع اطلاعاتی مصرف کنندگان از جمله شخصی و مجازی
شناسایی دیگر متغیر های میانی بین تبلیغات دهان به دهان و استفاده از نوآوری و ….
5-5-3- محدودیت های تحقیق
علی رغم اینکه پزوهش حاضر اهمیت نوآوری و تاثیر آن بر رضایت مشتری را آشکار نمود با این حال با محدودیتهایی نیز مواجه میباشد که از ان جمله میتوان به:

محدود بودن جامعه اماری تنها به شهر تبریز و احتمال متفاوت بودن فرهنگ استفاده در دیگر جوامع
داده ها بر اساس یک نقطه ثابت زمانی جمع آوری شده اند بنابراین نتایج نمی توانند تغییرای نظر کاربران را شامل شوند
محدود بودن نوآوری به پذیرنگان نوآوری بانکداری الکترونیک
اثرگذاری تعداد استفاده کنندگان واقعی بر ادراک و شدت استفاده نو آوری. ما در این پژوهش از ادراک اندازه جمعیت پذیرندگان استفاده کرده ایم که شاید با میزان واقعی آن متفاوت باشد.
نامحدود بودن تعداد مشتریان بانک و عدم دسترسی به کل مشتریان بانکهای منتخب
منابع
منابع فارسی
استیری، م. حسینی، ف. یزدانی، ح. قلیپور، م و رایج، ح. (1391)، ارائه مدلی برای تبیین اثر عوامل پشتیبان خلق ارزش و کیفیت خدمات بر روی رضایت مشتریان خدمات مالی در کشور (مطالعه موردی: موسسه مالی و اعتباری مهر)، فصلنامه کاوشهای مدیریت بازرگانی، شماره 7، صفحات 19-1.
جلیلوند، م و ابراهیمی، ا. (1390)، تاثیر ارتباطات دهان به دهان بر خرید خودروهای داخلی (مطالعه موردی خودروی سمند شرکت ایران خودرو)، مدیریت بازرگانی، 3(9)، صفحات70-57.
جلیلیان، ح. ابراهیمی، ع و محمودیان، ا. (1391)، تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید مصرفکنندگان از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در میان دانشجویان (مطالعه موردی: محصولات لپتاپ شرکت Dell)، مدیریت بازرگانی، دوره 4، شماره 4، صفحات 64-41.
چوپانی، ح. خلیلی، م. قاسمی، ع و غلامزاده، ح. (1391)، بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه توسعه)، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره دوم، شماره 1، صفحات 58-27.
حافظنیا، م، ر(1382). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران، چاپ هشتم.
خبیری، م. محمدی، ر. و صادقی، ر. (1392)، بررسی عوامل موثر بر مشارکت مشتریان باشگاههای بدنسازی در ارتباط دهان به دهان، پزوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 4، صفحات 86-79.
رادمهر، ر. رضائی دولت آبادی، ح و شالیکار، م. (1390)، بررسی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در مدیریت گردشگری، اولین همایش بینالمللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار.
سرمد، ز. بازرگان، ع. و حجازی، ا. (1385). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ سیزدهم. انتشارات آگه
شاتمی، ع. و براری، م. (1390)، کانون کنترل و ارتباط دهان به دهان در میان مصرفکنندگان، مدیریت بازرگانی، دوره 3، شماره 8، صفحات 114-101.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *