پایان نامه رایگان درمورد دانش آموزان، اوقات فراغت، رفتار انسان

تحصیلی، وضعیت اقتصادی خانواده، رتبه تولد در خانواده، میزان تحصیلات مادر و سبک زندگی ارتباط معنادارای وجود داشت.
بشیر و افراسیابی (1391)، پژوهشی تحت عنوان “شبکه های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی بزرگترین جامعه مجازی ایران” انجام دادند. در این پژوهش بین عضویت جوانان در بزرگ ترین جامعه مجازی ایرانیان بر اساس آمار تارنمای الکسا و برخی از شاخص های مرتبط با سبک زندگی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تارنمای الکسا پایگاه اینترنتی کلوب بزرگترین جامعه مجازی است که از درون کشور ایران مدیریت می شود. شبکه های اجتماعی اینترنتی، امروزه با استقبال فراوانی از سوی جوانان مواجه شده و جوانان، بخش قابل توجهی از اوقات فراغت خود را در این شبکه ها سپری می کنند. در همین راستا در این پژوهش برای سنجش ارتباط میان دو فضا اعم از زمانی که افراد به اینترنت اختصاص می دهند و سایر تأثیرات فرهنگی عضویت و حضور در شبکه های اجتماعی، از روش پیمایش اینترنتی و ارسال پرسشنامه به صورت آنلاین برای کاربران فعال کلوب استفاده شده است. افراد با اهداف متنوعی عضو این شبکه ها می-شوند که مهم ترین آن را سرگرمی دانسته اند. میان عضویت در شبکه های اجتماعی اینترنتی و نحوه ی اختصاص وقت به سایر فعالیت های اجتماعی ارتباط وجود داشته و بیشتر پاسخ دهندگان اذعان داشته اند که به دلیل استفاده بیش از حد از اینترنت برای فعالیت در شبکه های اجتماعی اینترنتی مورد اعتراض سایر اعضای خانواده قرار گرفته اند. هم چنین میان عضویت در شبکه های اجتماعی اینترنتی با مقوله هایی نظیر نحوه ی ارتباط با جنس مخالف و شیوه ی محاورات اعضا در محیط بیرونی ارتباط وجود دارد؛ در نتیجه گیری کلی این پژوهش آمده است که: بنابراین می توان گفت میان عضویت در شبکه های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان ارتباط وجود دارد.
2-5-2 تحقیقات خارجی
آمیچای همبرگر و حیات55 (2001)، پژوهشی با عنوان “تأثیر اینترنت بر زندگی اجتماعی کاربران: نمونه ای از 13 کشور ” انجام دادند. نتایج یافته های آنان نشان می دهد که استفاده از اینترنت باعث گسترش زندگی اجتماعی کاربران می شود. آن ها در این پژوهش رابطه معنی داری بین استفاده از اینترنت و افزایش ارتباطات و تعاملات اجتماعی یافتند.
پورساکولوانیچ56 و همکاران (2008)، پژوهشی با عنوان “تأثیر انگیزه افراد بر رضایت در ارتباطات آنلاین و روابط صمیمی آنلاین” انجام دادند. این مطالعه تأثیرات ناخواسته ارتباط آنلاین، تنهایی، انگیزه های استفاده از اینترنت و و تعاملات اینترنتی را در رضایت از ارتباطات آنلاین و روابط صمیمی آنلاین بررسی می کند. 261 نفر در این پژوهش شرکت کردند؛ این پژوهش بدنبال تصویری از کاربری و لذت است و بدنبال گسترش دانش نظری در این زمینه بوده، هم چنین تأثیر تفاوت های فردی را در ارتباطات اینترنتی بررسی می کند.
روتانا و په کونن57 (1999) با انجام پژوهشی تحت عنوان “نمونه های روانشناختی و سبک زندگی در بین دانشجویان مدیریت بازرگانی” در دانشگاه واسا بر روی 321 نفر از دانشجویان رشته ی مدیریت بازرگانی به این نتیجه رسیدند که بین سبک زندگی و برخی از خصوصیات رفتاری مانند پرخاشگری، خصومت، حالت دفاعی داشتن و فردگرایی رابطه ی معناداری وجود دارد. افرادی که سبک زندگی سالم داشتند کمتر دارای ویژگی های منفی شخصیتی بودند.
تایرا58 و همکاران (2002) در پژوهشی تحت عنوان “سلامت خواب و سبک زندگی نوجوانان” رابطه ی بین سلامت خواب و سبک زندگی را بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد کسانی که دارای خواب منظم، ورزش و عادات غذایی مناسب بودند، سازش عاطفی بالاتری داشتند و از اختلال های روانی و جسمی کمتری رنج می بردند.
سوازونو59 و همکاران (2003) در پژوهشی تحت عنوان “بررسی شرایط کاری و سبک زندگی کارگران شرکت سرمایه گذاری مخابرات” دریافتند که بین بیماری های روانی و سبک زندگی (ساعات خواب، تمرین های ورزشی، تغذیه) ارتباط معناداری وجود داشت. هر چه نمرات سبک زندگی و سلامت کاری کمتر بود، احتمال رشد بیماری های روانی بیشتر بود.
هیلبرمن60 (2009) پژوهشی تحت عنوان “جوانان جمعیت غالب در شبکه های اجتماعی” انجام داد. او در این پژوهش به این نتیجه رسید که امروزه بسیاری از جوانان به فعالیت های اجتماعی شبکه ای اشتغال دارند و برای ساختن زندگی خود از روابط و مناسبات اینترنتی استفاده می کنند و فعالیت در شبکه های اجتماعی برای جوانان در بر گیرنده ی همه ی ابعاد زندگی است.
هم چنین پژوهشی که توسط بی بی سی (2004) تحت عنوان “چگونه کامپیوترها، اینترنت، ایمیل و گوشی های موبایل زندگی شما را تغییر می دهد؟” انجام شد، بیانگر این مطلب بود که شبکه های اجتماعی تأثیرات وسیعی را در سبک زندگی افراد داشته اند. این شبکه در آن سال یک موضوع را برای بحث در تارنمای خود انتشار داد. عنوان این بحث این بود که فناوری های جدید چگونه سبب تغییر سبک زندگی شما شده؟ بیشتر شرکت-کنندگان در این بحث، داستان زندگی خود را با توجه به عصر دیجیتال مطرح کرده و به این موضوع پرداختند که اینترنت چگونه موجب تغییر زندگی آن ها شده است؟ 200 زن و 200 مرد به طور تصادفی از میان کسانی که به این پرسش پاسخ داده بودن، انتخاب شدند تا نظرات آن ها تحلیل محتوا شود. یافته های نشانگر این بود که بیشتر افراد معتقد بودند اینترنت در مسیر زندگی آن ها نقش مهمی دارد و از لحاظ دوست یابی و مسائل استخدامی و شغلی می توانند به آن تکیه کنند. همین امر سبب ایجاد تغییراتی در شیوه و سبک زندگی آن ها شده است.
در پژوهشی دیگر مشهور به “نظر سنجی 2000” که توسط انجمن ملی جغرافیا انجام شد و از سپتامبر تا نوامبر 1998 برای اعضای سایت اینترنتی این انجمن که خود نوعی شبکه اجتماعی را تشکیل می دادند، قابل دسترسی بود نشان داد که افرادی که مدت طولانی تری در شبکه های اجتماعی عضویت داشته اند، به انواع بیشتری از فعالیت های اینترنتی پرداخته و رفته رفته میزان حضور ایشان در فضای وب بیشتر شده و فعالیت های آنان در اجتماع غیر مجازی کمتر می شود. در حقیقت شبکه های اجتماعی به موضوعی محوری در ساخت و بازسازی سبک زندگی و اجتماع کاربران تبدیل می شود (ولمن و کوان هاس 1385، 73).
کرات61 و همکاران ( 2002) در مطالعهای تحت عنوان “تناقض اینترنتی”، مدلی ارائه دادند که بر اساس آن استفاده بیش از حد از اینترنت، انسانها را از جامعه و ارتباطات واقعی دور میکند و با حذف تعاملات اجتماعی و تسلط بر زندگی افراد میتواند موجبات احساس تنهایی و در نهایت افسردگی را فراهم آورد. مطابق با این مدل، احساس تنهایی یکی از فرآوردههای استفاده از اینترنت میباشد. زیرا کاربران اغلب با انتساب روابط آنلاین62، که ساختگی و ضعیف است، به روابط واقعی زندگی کمتر بها میدهند.
هامبرگر63 و آرتزی64 (2000)، در راستای کاربرد تئوری شخصیت در احساس تنهایی و اینترنت، در پژوهشی تحت عنوان “رابطه بین برونگرایی و اختلالات خلقی در رفتار انسان و کاربردهای متفاوت اینترنت”، ویژگیهای شخصیتی و عاطفی کاربران اینترنت را بررسی کردند. نتایج بررسی آنها نشان داد که ویژگیهای خاصی همچون درونگرایی و احساس تنهایی به استفاده بیشتر از اینترنت منجر میشود؛ لذا مدلی جایگزین مدل کرات و همکارانش شکل گرفت. مطابق با این مدل، افراد تنها به دلیل شبکههای اجتماعی گسترده و در دسترس آنلاین و الگوهای ارتباطی تغییر یافته آن، به احتمال بیشتر به سمت اینترنت و استفاده افراطی از آن کشیده میشوند.
در پژوهشی که دل65 ( 2001) تحت عنوان “هویت و تأثیر اینترنت” انجام داد به این نتیجه رسید که اینترنت نیز مانند تکنولوژیهای دیگر که سبب تنبلیهای جسمی میشوند کمتحرکی را تقویت نموده و تلاش برای برقراری روابط با دیگران را در دنیای واقعی کاهش میدهد و در نتیجه میتواند منجر به انزوای اجتماعی شود.
ساندرز66 (2004) در مطالعهای تحت عنوان “استفاد از اینترنت و افسردگی اجتماعی نوجوانان” نشان داد استفاده زیاد از اینترنت با نمرات جوانان در زمینه روابط خانوادگی رابطه معکوسی دارد. به این معنا که افرادی که نسبت به دیگران بیشتر از اینترنت استفاده میکنند ارتباط کمتری با مادر و دوستان خود دارند. همچنین این مطالعه نشان داد بین استفاده از اینترنت و میزان افسردگی و نحوه ارتباط با پدران تفاوت معناداری وجود ندارد.
پژوهش کینگ67 (1996) با عنوان “آیا اینترنت اعتیادآور است؟ یا معتادان از اینترنت استفاده میکنند؟” با هدف تعیین میزان آشنایی مشاوران مدارس با اختلال اعتیاد اینترنتی و آگاهی از معیار سنجش اختلال اینترنتی، و شناخت راههای درمان دانشآموزان مبتلا به این عارضه نشان میدهد برخی از کاربران اینترنت وقت زیادی را در تعامل با شبکه جهانی وب میگذرانند و این امر بر زندگی حرفهای شخصی این افراد تأثیر زیادی داشته است. این پژوهش بر تفاوت بین سن مشاوران، آگاهی از معیار سنجش اعتیاد اینترنتی و راههای درمان تأکید داشت.
بیکر68 (2006) در مطالعه خود تحت عنوان “تأثیر اینترنت بر مشارکت سیاسی جوانان 16 تا 24 ساله هلندی” بر اساس دادههای پیمایشی یک مؤسسه تحقیقاتی به این نتیجه رسید که استفاده هدفمند سیاسی از اینترنت، عاملی تأثیرگذار و مهم بر مشارکت سیاسی پاسخگویان بوده و بویژه بر پیگیری اخبار و رویدادهای سیاسی تأثیر قابل توجهی داشته است. اگر تلویزیون بیشتر بر اشکال مشارکت منفعلانه و غیر اینترنتی بوده، اما اینترنت بیشتر بر اشکال مشارکت فعالانه بر خط یا اینترنتی تأثیر داشته و در مورد مشارکت غیر اینترنتی چندان تأثیر گذار نبوده است.
ویسرز69 (2008) در مطالعه خود تحت عنوان “پتانسیل تحرک سیاسی” تأثیر ارتباطات فردی و اینترنت بر درگیرشدگی سیاسی و آگاهی سیاسی دانشجویان مورد مطالعه بلژیکی و کانادایی با روش گروه آزمون و شاهد به این نتیجه میرسد که گروه مورد آزمون نسبت به گروه کنترل (شاهد) به لحاظ اطلاعاتی و شناخت، قویتر و تأثیر اینترنت نیز بیشتر از عامل ارتباطات فردی بوده است. اینترنت در تصمیم دانشجویان مورد مطالعه به مشارکت سیاسی مهمتر از عامل ارتباطات فردی بوده، ولی با کمال تعجب در مشارکت عملی (نه تصمیم به مشارکت) تأثیر ارتباطات فردی مهمتر از عامل اینترنت نشان داده شده است.
چی هونگ70 و همکاران (2005) در پژوهشی تحت عنوان “عوامل تأثیرگذار در اعتیاد اینترنتی دانش آموزان تایوانی” در پی کشف متغیرهای تأثیرگذار در اعتیاد اینترنتی به این نتیجه رسیدند که پسران بیش از دختران به اعتیاد اینترنتی دچار هستند و عمده اعتیاد آنها به بازیهای رایانهای اینترنتی است. همچنین سن دانشآموزان پسر، پایه تحصیلی آنها و عزت نفس آنها با اعتیاد اینترنتی رابطه معناداری نشان داد.
سایموس71 و همکاران (2008) در پژوهشی تحت عنوان “علوم رفتاری و روانشناسی سایبری” به بررسی اعتیاد اینترنتی در نوجوانان یونانی پرداختند. آنان 2200 نفر از دانشآموزان بین 12 تا 18 سال را از 120 کلاس و 85 مدرسه در یونان انتخاب کردند. نتایج نشان داد که پسران بیش از دختران به اعتیاد اینترنتی دچار هستند و عمده استفاده آنان نیز به بازیهای رایانهای اینترنتی ختم میشود
میرکرک72 و همکاران (2006) تحقیقی به روش طولی و به مدت یکسال بر روی 447 فرد بزرگسال معتاد به اینترنت که 16 ساعت در هفته به اینترنت کار میکردند و از یکسال گذشته تا کنون در خانه به اینترنت دسترسی داشته، انجام دادند. در این تحقیق مشخص شد که تعدادی از آنها در طول یکسال از همسرانشان جدا شده بودند. تعدادی دیگر از این افراد بیشتر از دوبار شغل خود را عوض کردهاندر؛ بیش از نیمی از آنها دچار افسردگی میباشند. و تعداد دیگری از آنها از مشکلات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *