پایان نامه رایگان درمورد جامعه مدرن، فرهنگ مصرف، خانواده ها

ه در فرهنگ سنتی چندان کاربردی ندارد، چون م?زم با نوعی انتخاب از میان تعداد کثیری از امکانهای موجـود است. این رویکرد راهی است که به درک مدرن بودن سبک های زندگی و تقابل آنها بـا شکلبندیهای پیشین میانجامد و این معانی نمادین اموری توافقی هستند که پیوسته در حال از نو ابداع شدن هستند (گیدنز1382،120).
تا مدت ها پس از مارکس، تحلیل های جامعه شناسی بر مبنای فرایند تولید و مفهوم طبقه اجتماعی سامان می گرفت. اما بعد از جنگ جهانی، “مصرف” مهم ترین تحول اجتماعی محسوب می شود. این چرخش اجتماعی- فرهنگی موجب شد که سنخ شناسی های موجود قادر به تبیین دقیقی از تحولات جامعه نباشند و سبب گشت تا جامعه شناسان به مفهوم “سبک زندگی” به عنوان مفهومی جدید روی بیاورند.
در جامعه مدرن بیش از امر سیاسی و اقتصادی، امر فرهنگی و اجتماعی ضرورت و اهمیت یافته است. این امر متعلق به دوران معاصر است؛ معاصر به معنای60 و70 سال اخیر در غرب؛ یعنی زمانی که جامعه دچار دگرگونی می شود و پس از آن امور اجتماعی و فرهنگی در مقابل امر سیاسی و اقتصادی بیشتر اهمیت می یابد و مؤلفه های جدیدی نظیر طبقاتی بودن مطرح می شود. نظام جامعه طبقاتی یعنی جامعه ای که سازوکارهای طبقاتی آن مشخص است و جامعه به سه طبقه بالا، متوسط و پایین تقسیم می شود. در دوران اخیر ترکیب و وزن این طبقات تغییر یافته و برخلاف نظریه پردازان کلاسیک تأکید بر طبقه متوسط بیش از پیش اهمیت یافته است.
در جوامع مدرن نقش مدیران و برنامه ریزان رفته رفته کمرنگ می شود و نقش و مرکزیت به طبقه متوسط داده می شود و به لحاظ نظری و مفهومی یک اتفاق عمده می افتد که همانا ظهور “انسان مدرن” است. انسانی که کمتر بیگانه، کمتر انزوا طلب و سرانجام کمتر عصیان گر و شورشی است. انسانی که خود، کانون تصمیم، نیاز و عمل است؛ یعنی یک نوع حضور و ظهور نسبتاً اجتماعی و فرهنگی دارد تا، ظهور اقتصادی و سیاسی و این انسان با انسان پیشامدرن متفاوت است. در نتیجه می توان مدعی شد که تحت تحولات اشاره شده دو اتفاق عمده، هم به لحاظ مفهومی و نظری و هم به لحاظ تجربی و اجتماعی افتاده است. اول شفافیت یافتن جامعه مدرن به معنای جامعه طبقاتی با سهم آفرینی طبقه متوسط است و دوم، بحث انسان مدرن است؛ انسانی تعیین کننده و اثر گذار (ارمکی 1391، 54).
اساساً “سبک زندگی” شیوه های بیان کننده تمایز های اجتماعی و فرهنگی است. این شیوه ها در جامعه ایرانی متاثر از چهار عنصر طبقه، نسل، جنسیت و شهری بودن است، این چهار عنصر نیز با هم تلفیق و در هم تنیده می باشند؛ بدین معنی که این طور نیست که دوران طبقاتی بودن جامعه ایرانی تمام شده باشد بلکه نتیجه درهم تنیدگی، حضور نیروهای جدید اجتماعی معنی می یابد نیروهایی که در بازار مصرف یک سری فعالیت ها انجام می دهند و در حین اثر گذاری در عرصه خرید و فروش، متن زندگی اجتماعی ایرانیان را سامان می دهند. بنابراین یک وضعیت تلفیقی بین این مولفه ها و چهار عنصر مزبور به وجود می آید و اینجاست که انسان ایرانی به عنوان فرد مدرن ایرانی ظهور می کند و به شکلی خاص خود در وضعیت های مختلف نشان می دهد. یکی از اصلی ترین ویژگی های سبک های زندگی جامعه ایرانی “تکثر” آن است. یعنی ما در حوزه عمل اجتماعی با یک وضعیت تکثر گونه ای روبرو هستیم که شمارش انواع سبک های زندگی در آن میسر نیست، هم چنین در طول تاریخ معاصر سعی در سرکوب طبقه متوسط و حذف سبک های جدید زندگی داشته ایم. بدین دلیل است که ویژگی دوم سبک زندگی ایرانی “در سایه بودن” آن است، بنابراین با فعال سازی طبقه متوسط، سبک های جدید زندگی وارد می شود و در مقابل با محدود کردن جامعه به لحاظ طبقاتی و تقلیل جامعه آن به دو طبقه متمول و فقیر سبک های زندگی در سایه قرار گرفته و گسترش می یابد. سبک های زندگی ایرانی خیلی متأثر از خانواد و دین است، این سبک ها، در عین حال که صفت دینی و عام دارند، به دلیل وجود انواع خانواده ها، متکثر می شوند. بعضی از سبک های زندگی جامعه ایرانی ساز و کار دینی دارد و برخی دیگر ساختار خانوادگی؛ همچنین بعضی از سبک های زندگی فرا طبقاتی و برخی دیگر متعلق به گروه های اجتماعی خاصی است. این موارد انواع گوناگون سبک ها و صورت های زندگی در ایران است(ارمکی 1391، 55).
آنچه ضرورت توجه به رابطه ی میان عضویت و حضور در شبکه های اینترنتی و سبک زندگی جوانان را بیشتر می کند، علاقه ای است که قشر جوان به دلیل جذابیت ساختار این جوامع و ارضای نیازهایش به عضویت در شبکه های اینترنتی دارند. شبکه های اینترنتی با ارضای همزمان نیازهای عقلی، منطقی و عاطفی جوانان و نوجوانان، گروه های سنی مذکور را به سمت خود جذب کرده و مؤسسان جوامع مجازی از این فرصت برای انتقال مفاهیم فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مد نظر خود نهایت استفاده را می برند.در دنیای امروز با گسترش فرهنگ عضویت در شبکه های اینترنتی به ویژه در میان جوانان، زندگی به سبک شبکه های اینترنتی، به سرعت در حال گسترش است. این وضعیت در اثر افزایش روز افزون کاربران اینترنت و شبکه های اینترنتی به وجود آمده است.در روابط اجتماعی روزمره ، معمولاً ما فقط با کسی رابطه برقرار می کنیم که در فعالیت عادی روزمره ما دخیل باشد. این روابط اجتماعی می تواند به صورت مکالمه ی رو در رو، ارسال پیامک، مکالمه تلفنی و یا رفتن به مکانی همراه با آن شخص باشد. اینگونه ارتباطات فعالیت هایی هستند که معمولاً در زندگی روزمره به آن ها مبادرت می ورزیم، اما به نظر می رسد امروزه رشد کاربران اینترنت و شبکه های اینترنتی، پیدایش سبک جدیدی از زندگی به نام سبک زندگی جوامع مجازی را در بین جوانان در پی داشته است. این شیوه زندگی که در آمیخته با شبکه های مجازی است، سبک زندگی جدیدی از زندگی بوده که فعالیت های روزمره را تحت تأثیر قرار می دهد؛ اما لازم است تا جزئیات ارتباط میان عضویت و حضور در شبکه های اینترنتی و مقوله های مختلف سبک زندگی مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوانیم درک درستی از محدوده ی روابط میان شبکه های اینترنتی و سبک زندگی به دست آوریم.
مطابق گزارش اتحادیه‌ی‎ جهانی‎ مخابرات،‎ کشور ما از نظر بهره‌مندی از اینترنت، در بین 187 کشور جهان، رتبه‌ی 87 را دارد که بر اساس طبقه‌بندی اتحادیه‌ی جهانی مخابرات، جزء کشورهای متوسط به شمار می‌رود. همچنین 35 درصد استفاده‌کنندگان اینترنت را قشر جوان تشکیل می‌دهند و میانگین زمان صرف‌شده برای اینترنت 52 دقیقه در هفته است. از سوی دیگر، شبکه‌های دوست‌یابی در کشور ما به سرعت در میان جوانان ایرانی محبوب شده است و ایرانی‌ها رتبه‌ی سوم را در این شبکه‌ها کسب کرده‌اند.
فیسبوک معروف‌ترین شبکه‌ی اجتماعی است و هم‌اکنون بیش از یک میلیارد نفر، عضو این شبکه هستند و در حال حاضر، بیشترین استفاده‌کنندگان آن در دنیا، جوانان 18 تا 25 سال هستند. بررسی نفوذ شبکه‌های اجتماعی مجازی در میان کاربران ایرانی نشان می‌دهد ایرانیان در سال‌های 1383 و1384 رتبه‌ی چهارم وب‌نویسان جهان را کسب کردند. همچنین یکی از فعال‌ترین کاربران شبکه‌های مجازی مانند فیسبوک محسوب می‌شوند. آمار کاربرانی که محل اقامت خود را خارج از ایران ذکر کرده‌اند جزء این رقم محسوب نمی‌شوند. تمام این آمار و ارقام در حالی منتشر می‌شود که زیرساخت‌های فرهنگی اینترنت در ایران با چنین سرعتی گسترش نیافته است و فضای مجازی برای جامعه‌ی ما فضایی مبهم است که سعی دارد از طرق مختلف، سبک زندگی و ارزش‌های فرهنگی جوانان را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین در ایران شاهد توسعه و گسترش مدرنیته، تحولات در زندگی مردم و رشد طبقه متوسط هستیم که با توجه به مجموعه شرایط و زمینه هایی که نسل فعلی جوانان ایرانی در آن عمل می کنند می توان گفت: تجربه نسلی و تاریخی متفاوتی محرک و انگیزش دهنده آن هاست، بستر متفاوتی که مدرنیسم جامعه ایرانی در آن عمل می کند، اهمیت گروه های منزلتی را بیش از پیش اهمیت داده و شکل گیری سبک های زندگی را به دنبال داشته است. از جمله مؤلفه های سبک زندگی جوانان می توان به عضویت های دینی، الگوهای خانوادگی، فعالیت های فراغتی، مصرف رسانه ای، بدن و پوشش اشاره کرد. تأملی در معنای رفتار و انگیزه های جوانان از مصرف فراغتی رسانه ها در مجموع گویای تحولات ارزشی در جامعه ایران و نسل جوانان فعلی است که مختصات مهم آن را می توان بر محورهایی از قبیل فردگرایی، تمایز طلبی، مصلحت گرایی و استقلال خواهی ترسیم کرد. بنابراین با توجه به این تغییرات دغدغه اندیشمندان و نگرانی آن ها در ایران باعث توجه به مقوله ی سبک زندگی شده و باعث شده که اهمیت موضوع آشکار گردد و فضا برای تحقیق و پژوهش باز شود. در این پژوهش برآنیم تا تاثیر اینترنت به عنوان یکی از عناصر مهم جامعه مدرن ایران را بر روی سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد کرمان بررسی کنیم.
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1 هدف کلی
بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرمان در سال 1392.
1-4-2 اهداف جزیی
– بررسی و شناخت رابطه ی بین سن و سبک زندگی ومولفه های آن .
– بررسی و شناخت رابطه ی بین جنس و سبک زندگی و مولفه های آن.
-بررسی و شناخت رابطه ی بین وضعیت تاهل و سبک زندگی و مولفه های آن
– بررسی و شناخت رابطه ی بین درآمد خانوار و سبک زندگی و مولفه های آن.
– بررسی و شناخت رابطه ی بین مقطع تحصیلی و سبک زندگی و مولفه های آن.
– بررسی و شناخت رابطه ی بین طبقه اجتماعی و سبک زندگی و مولفه های آن.
– بررسی و شناخت رابطه ی بین میزان دسترسی به اینترنت و سبک زندگی و مولفه های آن.
– بررسی و شناخت رابطه ی بین میزان استفاده از خدمات اینترنتی و سبک زندگی و مولفه های آن.
– بررسی و شناخت رابطه بین فعالیت در فیسبوک و سبک زندگی و مولفه های آن.
1-5- فرضیه‏های تحقیق
– به نظر می رسد بین متغیر جنس با سبک زندگی و مولفه های آن رابطه وجود دارد.
– به نظر می رسد بین متغیر وضعیت تاهل با سبک زندگی و مولفه های آن رابطه وجود دارد.
– به نظر می رسد بین متغیر درآمد خانوار با سبک زندگی و مولفه های آن رابطه وجود دارد.
– به نظر می رسد بین متغیر مقطع تحصیلی با سبک زندگی و مولفه های آن رابطه وجود دارد.
– به نظر می رسد بین متغیر طبقه اجتماعی با سبک زندگی و مولفه های آن رابطه وجود دارد.
– به نظر می رسد بین متغیر میزان دسترسی به اینترنت با سبک زندگی و مولفه های آن رابطه وجود دارد.
– به نظر می رسد بین متغیر میزان استفاده از خدمات اینترنت با سبک زندگی و مولفه های آن رابطه وجود دارد.
– به نظر می رسد بین متغیر فعالیت در فیسبوک با سبک زندگی و مولفه های آن رابطه معناداری وجود دارد.
فصل دوم:
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
در ادبیات جامعهشناسی، از مفهوم “سبک زندگی” دو برداشت و دو گونه مفهومسازی متفاوت به عمل آمده است. در فرمولبندی نخست- که سابقهی آن به دههی 1920 بازمیگردد- سبک زندگی، معرف ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و غالباً به عنوان شاخصی برای تعیین طبقهی اجتماعی به کار رفته است. در فرمولبندی دوم، سبک زندگی نه راهی برای تعیین طبقه اجتماعی، بلکه شکل اجتماعی نوینی دانسته میشود که تنها در متن تغییرات فرهنگی مدرنیته و رشد فرهنگ مصرفگرایی معنا مییابد؛. در این معنا سبک زندگی راهی است برای تعریف ارزشها و نگرشها و رفتارهای افراد که اهمیت آن برای تحلیلهای اجتماعی روز به روز افزایش مییابد. اهمیت و رواج فزایندهی سبک زندگی در علوم اجتماعی، ظاهراً ناشی از این واقعیت است که سنخشناسیهای موجود نمیتوانند تنوع و گوناگونی دنیای اجتماعی را

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *