پایان نامه رایگان با موضوع سطح اشغال بنا

شکست داده شده و دیفیوز شده تاثیر بهتری در فضا دارد، نکته مهم آن است که نور خورشی تمام فرکانسهای انرژی مغناطیسی حرارت و ماورای بنفش را دارد و مضرترین وسیله برای آثار بویژه آثار خطی محسوب می شود. معمولا نور روز را از بالا (سقف) یا پهلو (دیوارها) تامین می کنند. نور پردازی از بالا که با نور همایی خوانده می شود روشی است راحتتر و ثابتتر و کمتر در معرض جنبه های مختلف گالریهای گوناگون و موانع جنبی، نظیر ساختمانهای اطراف موزه و درختان قرار می گیرد. این موانع ممکن است در اثر شکیت نور یا ایجاد سایه سبب تغییر کمیت و کیفیت نورپردازی گردند. در ضمن نور همایی این حسن را دراد که نور تابیده شده به آثار با وسایل مکانیکی و برقی قابل کنترل و تنظیم بوده و یکنواختی آن دید مناسب با حداقل بلزتاب و انحراف را به وجود می آورد. این گونه نورپردازی باعث صرفه جویی در فضا شده و با آن می توان امکان به نمایش گذاشتن آشیاء بیشتری را تامین کرد. و بلاخره به سبب وجود راه ارتباطی کمتر با خارج از پنجرهها تسهیلات تمنیتی این نوع نورپردازی نیز قابل توجه است.
شیوه نور پردازی جانبی، از طریق دریچهها و پنجرههایی به ابعاد مختلف و یا در مکانهای متناسب با ابعد گالریها و نوع ابعاد آثار تامین می شود، این پنجرهها و یا دریچههای کوچک متوالی می توانند در ارتفاعی که بازدید کننده قادر باشد محوطه بیرون را ببیند و یا در ارتفاعی بالاتر (که منجر به حذف دید بازدید کنندگان به بیرون می شود) قرار گیرند. اگز پنجرهها در سطح معمول باشند می توان در برخی از آنها از شیشه شفاف استفاده کرد و بدین ترتیب عناصر جالب معماری و منظر اطراف قابل رویت می گردان که این امر باعث استراحت چشم و تازگی فکر بازدید کننده می شود. اما عیب اصلی این پنجرهها آن است که دیواری که پنجره بر آن قرار دارد و دیوار مقابل آن عملا غیر قابل استفاده می شوند، زیرا هر شیی که در دیوار مقابل قار گیرد به خاطر تابش نور از مقابل دارای انعکاس خواهد شد. که همین امر مانعی در دید روشن و کامل است.
به هر حال شیوه مناسب، کم کردن این نوع پنجرهها و ایجاد دو یا سه پنجره کوچک در نقاط دید با کمترین آسیب به نورگیری دیوارهای مجاور و مقابل آنها است. اگر پنجرهها در بالاتر از دید انسان قرار گیرند این مزیت را دارند که نو رآنها بهتر و شبیه نور سقف است و مهمتر آن که هر چهار دیوار برای نمایش آثار آزاد می شود. اما ایراد آنها آن است که باید جهت اجتناب از خیرگی در دید بازدید کنندگان و ابعاد قابل توجه پنجرههای گالری، به طور گلی ابعاد گالری افزایش یابد که تبعات اقتصادی قابل توجهی دراد. مطالعات نشان می دهد نور پردازی جانبی مناسب اتاقهای کم عمق است. دیوارهای این اتاقها باید با منبع نور تشکیل یک زاویه قائمه بدهند و درب بین این دو اتاق با نور جانبی باید نزدیک دیوار مجاور پنجرهها قرار داشته باشد. در غیر این صورت دو دیوار دیگر عملا در تاریکی میمانند و غیر قابل استفاده می گردند. اگر پنجرهها نسبتا باریک یا عمودی نباشند و یه صورت نواری از شیشه در طول دیوار قرار گرفته باشند، موارد مطرح شده در بالا دیگر صدق نخواهد کرد. در این حالت دربها نزدیک پنجره و در منتهی الیه اتاق قرار می گیرند که این امر سبب افزایش عمق موثر اتاق می شود. به طور کلی پیشنهاد می شود نورگیری گالریها حتی الامکان از سقف و در نقاط خاص با دید مناسب از دیوارهای جانبی تامین شود.
ب: نورپردازی مصنوعی
نورپردازی مصنوعی می توتند هم زمان با نورپردازی طبیعی و بعد از غروب آفتاب، به تنهایی یک عامل موثر در حس آمیزی و القای درک مناسب در موزهها باشد. رنگ نورها بهتر است متناسب با فضای موزه در نظر گرفته شود، به ویژه رنگهای ملایم و آرامش بخش (طیف سبز، آبی و سفید) و رنگهای هیجان انگیز و غیر زننده (زرد و بنفش) می توانند موثر باشند. بنا به نوع اثر به نمایش گذاشته شده و با دقت در جزییات فضا می نوان محل لامپهای نوری را تامین کرد که اصولا در نزدیکی آثار (در ابعاد سانتی متر) قرار می گیرند. این لامپها معمولا دو دستهاند:
?. لامپهای فلورسنت: این لامپها روشنایی کلی مناسبی فراهم می کنند، زیرا سایههای شدید ایجاد نکرده و از طرفی اقتصادی هستند. با این حال از حباب بیشتر آنها اشعه ماورای بنفش می تابد که برای اشیاء داخل موزه می تواند بسیار مضر باشد. لذا از فیلترهای پلاستیکی مانند یو اف سه بر روی حباب آنها استفاده می شود تا اثرات زیان بار اشعه ماورای بنفش کاهش یابد. مشکل دیگر این لامپها آن است که نور آنها نسبتا ملایم است و فاقد جذابیت بالای بصری می باشد.
?. لامپهای گرمایی: این لامپها از حبابهای حاوی رشته سیم تنگستن تشکیل شده و نور
جالبتر و جذابتری از آنها تشعشع می کند. به ویژه جهت ایجاد هیجان و تنوع این لامپها بهتر عمل می کنند. مشکل اصلی آنها گرمای تولیدی بالا است که تنظیم حرارت موزه را برهم می زند، لذا با تهویه مناسب و فاصله دادن از ارتفاع معمول اندام انسان می توان بر این فایق آمد. لامپهای گرمایی عمدتا از نوع نقطهای یا منعکس کننده، با نور زیاد و قدرتهای مختلف هستند و همین امر ایجاد انعطاف بالایی در استفاده از نور در موزهها می کند.
تصویر شماره ?-? استانداردهای لازم برای موزه (ماخذ: نویفرت)

?-??- شناسایی راهبردها
?-??-?- راهبردهای شکلی
• توجه به نماد گرایی در طراحی موزه خط با استفاده از خطوط تقویت شاخصه تندیس گرایی در بنای موزه
• توجه به مکقیاس ساختمانهای اطراف
سایت
• استفاده از نورپردازی جهت جلب مخاطبین و جذب آنها
• توجه به مشخصه و ترکیب بصری بنایی موزه و بناهای اطراف آن
• مصالح مورد استفاده در ساختمانهای اطراف باید مورد توجه قرار گیرد.
?-??-?- راهبردهای عملکردی
• توجه به دیاگرامهای ارتباطی و عملکردی و ظوابط طراحی و فراهم آوردن مکانی مناسب و دلپذیر برای فعالیت همه گروههای سنی.
• شاخص کردن قسمتهای آموزشی و فرهنگی و در نتیجه تقویت ترویج فلسفه آموزش و فرهنگ.
• فراهم آوردن فضای مناسب برای برقراری تعامل با عموم مردم از طریق برگذاری نمایشگاه و کارگاههای آموزشی.
• ساخت بنای موزه مطابق با فناوری-های نوین و تکنولوژی روز و نشان دادن معماری عصر حاضر.
• توجه به انعطاف پذیری در بخشهای مختلف موزه و پیش بینی نیازهای آینده.
?-??-?- راهبردهای زمانی
• تخمین زمانی مناسب برای پروژه جهت ایجاد روندی درست و منطقی در راستای اجرای کار.
• توجه به زمان به عنوان عنصری حیاتی در مدیریت پروژههای معماری عمرانی.
• کاهش زمان اجرا و بهره برداری در نتیجه کاهش چشمگیر هزینهها.
?-??-?- راهبردهای اقتصادی
• برآورد هزینه و در نظر گرفتن اهمیت اجرای پروژه.
• برنامه ریزی اقتصادی و تسهیل روند تصمیم گیریهای آتی.
• استفاده از انرژیهای تجدید پذیر و توجه به مفهوم پایداری در طراحی.
?-??- برنامه ریزی فیزیکی
برنامه فیزیکی موزه خط پایدار با توجه به ضرورت و دسته بندی فضاهای آن بر حسب خصوصیت عملکردی، میزان عمومیت و یا ویژگی فعالیتها و وسایل و تجهیزات مورد استفاده تدوین شده است. لازم به ذکر است که جمعیت مراجعه کننده موزههای اردبیل با توجه به نتیجه آماری حدود ???? نفر در نظر گرفته شده است.
?-??- جدول شماره ?-?- برنامه فیزیکی فضاهای موزه خط با رویکرد معماری پایدار
مجموع زیر بنا
زیر بنای کل واحد
تعداد پرسنل
سرانه زیر بنا
ظرفیت فضا
نام فضا
بخش
نمایش
???? متر مربع
سالن موزه
سالن دائمی

? نفر


اتاق موزه دارها
سالن نمایش
نمایشگاه موقت
انبار آثار

? نفر


اتاق مسئول
فضای سبز
فضای باز
آب نما
مسیر های حرکتی
فضاهای نشیمن

مجموع زیر بنا
زیر بنای کل واحد
تعداد پرسنل
سرانه زیر بنا
ظرفیت فضا
نام فضا
بخش
حفاظت
??? متر مربع
?? متر مربعآسایشگاه
نگهبانی

? نفر


کیوسک نگهبانی

? نفر


مونیتورینگ

?? متر مربع
? نفر


باغبانی
نگهداری فضای سبز

? نفر


گلخانه
راه پله
ارتباط عمودی
آسانسورراهرو ها

مجموع زیر بنا
زیر بنای کل واحد
تعداد پرسنل
سرانه زیر بنا
ظرفیت فضا
نام فضا
بخش
آموزش
???? متر مربع
??? متر مربع
?


مخزن
کتابخانه

?


مرکز اسنادسالن مطالعه

?


بخش رایانه

?


مدیریت
اتاق تحقیق
مرکز تکثیر

??? متر مربعکلاسهای نظری
کلاس
کارگاهها
کارگاه آموزشی

?


مسئول انبار تجهیزات
انبار

??? متر مربع


??? نفر
سالن سرپوشیده
آمفی تئاتر

?


اتاق پروژکتور

?


مسئول سالن??? نفر
سالن

??? متر مربع
?


مسئول سالن
سینما تک

?


اتاق پروژکتور

?


انبار

مجموع زیر بنا
زیر بنای کل واحد
تعداد پرسنل
سرانه زیر بنا
ظرفیت فضا
نام فضا
بخش
پژوهش
???? متر مربع
??? متر مربع
?

? نفر
هنرهای دستی و سنتی
محققین

?

? نفر
تاریخ شناسی

?

? نفر
هنر شناسی

??? متر مربع
?
?-?

آزمایشگاه
مرمت

?


اتاق کارشناس

?


کارگاه

??? متر مربع
?
?
? نفر
جم داری
اموال

?


اتاق جم دار بخش

??


گنجینه

?


انبار موقت


?-?

اتاق مطالعه
بارانداز

??? متر مربع
?


تاریکخانه
عکاسی

?


اتاق عکاسی

?? متر مربع
?

آبدارخانه

?? متر مربع


سرویس

مجموع زیر بنا
زیر بنای کل واحد
تعداد پرسنل
سرانه زیر بنا
ظرفیت فضا
نام فضا
بخش
نقلیه
???? متر مربع

هر ? نفر ? نفر محل پارک
کارکنان
پارکینگ

مراجعین

? نفر

مسئول
کارکنان

? نفر

راننده

مجموع زیر بنا
زیر بنای کل واحد
تعداد پرسنل
سرانه زیر بنا
ظرفیت فضا
نام فضا
بخش
خدمات
??? متر مربع
??? نفر
? نفر


آشپزخانه
رستوران??? نفر
سالن غذاخوری
انبار مواد غذایی

??? نفر
? نفر


بخش سرو
بوفه?? نفر
سالن غذاخوری

?? نفر
? نفر


دکه فروش
غرفه فروش محصولات فرهنگی

?? نفروضو خانه خانمها
نمازخانه
وضو خانه آقایان

?? نفرنماز خانه آقایان
نماز خانه خانمها

?? نفرسرویس آقایان (با استاندارد معلولین)
سرویس
سرویس خانمها (با استاندارد معلولین)

?? نفر
? نفر


تاسیسات الکتریکی
بخش تاسیسات

? نفر


تاسیسات مکانیکی

? نفر


تاسیسات صوتی

? نفر


کنترل تاسیسات هوشمند

?? نفر
? نفر

بلیط فروشی

?? نفر
? نفر

تحویلداری و رختکن

مجموع زیر بنا
زیر بنای کل واحد
تعداد پرسنل
سرانه زیر بنا
ظرفیت فضا
نام فضا
بخش
اداری
??? متر مربع
??? متر مربع
? نفر

? نفر
مدیر
مدیریت پروژه

? نفر

? نفر
منشی

?-?
??-??
اتاق جلسات

???متر مربع
? نفر

? نفر
معاونت
اداری

? نفر

بایگانی

? نفر

دبیرخانه

? نفر

انبار

?? متر مربع
? نفر

مسئول
روابط عمومی

? نفر

ارتباط مردمی

?? متر مربع
? نفر

بخش حسابداری
مالی

?? متر مربع
? نفر

آبدارخانه

?? متر مربع
? نفر

تلفن خانه

?? متر مربع
? نفر

?? متر مربع
? نفر

??? متر مربع

سرویس

مجموع مساحت بخشهای موزه ???? متر مربع به اضافه حدود ?? درصد از مساحت کل به عنوان افزایش سطح فضاها ناشی از فرم و جنبه زیبا شناسی موزه در مجموع ????? متر مربع در نظر گرفته شده است.
?-??- جدول شماره ?-?- سطح اشغال (ماخذ: نگارنده)
?????
مساحت کل زمین (متر مربع)
?????
زیر بنای کل مجموعه (متر مربع)
????
سطح اشغال (متر مربع)
?طبقه
تعداد طبقات
?????= ????- ?????
مساحت باقی مانده محوطه (متر مربع)

ساختار تراکمی و سطح اشغال بنا:
– مساحت زمین انتخاب شده ????? می باشد.
– تراکم به صورت فرضی %?? زمین می باشد.
– مساحت زیر بنای کل ????? متر مربع.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *