پایان نامه ارشد کشاورزی : بررسی اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان، شهرستان فاریاب

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان، شهرستان فاریاب 

تکه ای از متن پایان نامه :

-7-2-5- بر

در باغات مرکبات هر دو عارضه کمبود و مسمومیت مربوط به بر مشاهده می گردد در شرایط کمبود بر، صمغ های تیره رنگ در پوست سفید میوه مشاهده  می گردد و در قسمت مغز میوه ممکن می باشد  صمغ ها خیس و حل شده و باعث سقط یا تیرگی بذر شوند. میوه ها کوچک، پوست ضخیم و  شیرین تر می شوند. گاهی در مرکبات کمبود بدون علائم مشخص بروز کرده ولی تولید محصول را به طور قابل ملاحظه کاهش می دهد (گندمکار و همکاران، 1380).

عموما مسمومیت بر مرتبط با منابع آب های زیر زمینی می باشد. حد بهینه عنصر بر در برگ ها mg/kg 100-63 می باشد.  گزارش های انتشار یافته ازمیزان بر مناطق جیرفت و جهرم به ترتیب بیانگر میزان mg/kg 300 و mg/kg 120 بر در برگ ها می باشد که بیش از محدوده مجاز برای درختان مرکبات می باشد (ملکوتی و همکاران، 1379).

علائم مسمومیت بطور مشخص روی  برگ های مسن مشاهده می گردد و در اثر آن حاشیه برگ ها زرد شده  و برگ های مذکور طی زمستان و ماه های نخستین بهار می ریزند. در پرتقال با مصرف  بیشتر ازت،  میتوان میزان بر اضافی را کنترل کرد (Smith, 1966). معمولا اگر مقدار ازت برگ بیش از 3 باشد از کیفیت میوه ها کاسته می گردد ولی اگر این مقدار ازت با مقدار بر بیشتـر ازppm 250 همراه باشد، کیفیت مطلوبی را دارا منگنز.‌در واکنش های آنزیمی گیاه تأثیر داشته و به فتوسنتز نیز کمک می کند . در صورت کمبود کمبود منگنز حاشیه برگ های جوان سبز روشن شده و اطراف رگبرگ ها سبز تیره باقی می ماند . با شدیدتر شدن علایم کمبود نواحی سبز کم رنگ روی برگ گسترش یافته و لکه های سفید رنگی روی آن ها پدید می آید (تدین و رستگار، 1383) .

بر.‌به عنوان تنظیم کننده اقدام می کند ، اثرات ناشی از کمبود کلسیم را به تاخیر می اندازد اما نمی تواند جایگزین آن گردد . اگر گیاه با کمبود بر مواجه گردد لکه های آبگز روی برگ های جوان ظاهر می گردد که بعداً قهوه ای یا خشک می گردد . رگبرگ ها ضخیم و شکاف دار ،‌میوه ها کوچک و چروکیده شده و ماده صمغ مانندی داخل آن جمع می گردد. (گندمکار و همکاران، 1380)

روی. بر رشد شاخه های جوان تاثیر داشته و جوانه های برگ و گل را افزایش می دهد . در صورت کمبود روی جوانه های برگی باد کرده اما باز نمی شوند ، برگ ها باریک ، نازک و روشن تا سفید هستند . این مجموعه به شاخه ها حالت مشعلی و لختی خاصی می دهد که اصطلاحاً به آن کچلی درخت گفته می گردد پوست میوه ها کلفت ، سفید ، ضخیم و میوه غیر قابل فروش می گردد (ملکوتی و همکاران، 1379؛ تدین و رستگار، 1383).

 

2-7-4- میزان کود

امروزه دیگر زمان آنکه یک نسخه عمومی برای سطح وسیعی از باغات پیچیده گردد سر آمده می باشد و تحت هیچ شرایطی صلاح نیست که حتی برای دو باغ همجوار نیز مقدار واحدی توصیه گردد. انجام آزمایش خاک و برگ می‌تواند به طور صحیح مقدار مواد و عناصر موجود درخاک و برگ را مشخص نموده و با مقایسه این دو نیاز واقعی درخت را مشخص نماید (Smith, 1966). در بسیاری از موارد بروز علائم ظاهری نوعی کمبود دلیل بر کم بودن آن عنصر در خاک نیست، بلکه ممکن می باشد مصرف زیادی عناصر دیگر مانع جذب یک ماده غذائی گردد. به عنوان مثال مصرف زیادی کودهای فسفاته جذب عناصر روی و آهن را با مشکل مواجه می سازد (ملکوتی و همکاران، 1379؛ گندمکار و همکاران، 1380؛ جیحونی، 1390).

میلی گرم بر صد گرم قسمت خوراکی میوه
مس روی منگنز آهن منیزیم کلسیم پتاسیم فسفر ازت
05/0 01/0 43/0 1/0 10 40 181 14 150

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه