پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بررسی اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان، شهرستان فاریاب 

تکه ای از متن پایان نامه :

کلیه میوه­هایی که مرکبات نامیده می­شوند از خانواده روتاسه[1] و زیر خانواده آورانتوییده[2] هستند. این زیر خانواده بیش از 33 جنس مختلف دارد که تنها 3 جنس آن  پونسیروس[3]، فورچونلا[4] و سیتروس[5] جنبه اقتصادی دارند و در کشورهای تولید کننده مرکبات از اهمیت ویژه­ای برخوردارند.

در درختان مرکبات گل­های­نر و ماده روی یک پایه هستند، گرده افشانی به­طور طبیعی و به وسیله باد و حشرات انجام می­گردد. دوره گرده­افشانی موثر 2 تا 5 روز پس از باز شدن کامل گل می باشد. دمای مناسب برای گرده­افشانی 16 تا 22 درجه سانتی­گراد می باشد. یکی از ویژگی­های مرکبات بکرزایی می باشد. این پدیده در گروه آیند (شکوفه های بدون برگ[6]). گل ها دارای 5 گلبرگ و کاسبرگ هستند. گل ها با داشتن 8-4 گلبرگ نسبتاً ضخیم و 5-4 کاسبرگ و 32- 16 پرچم همراه با بوی عطر و شهد فراوان، توجه حشرات بویژه زنبور عسل را به خود جلب می نماید. کاسبرگ ها در هم فرو رفته اند و یک جام کوچک را به وجودمی آورند. تخمدان فوقانی و مرکب می باشد و در اغلب ارقام تجاری حاوی 10 تا 14 برچه[7] می باشد (فتوحی قزوینی، 1378).

گلهای مرکبات بر حسب گونه ممکن می باشد کامل، نر و یا ماده باشند. تعداد گلهای نر به شرایط محیطی و رقم بستگی دارد. کم برگی، دمای پایین در زمان تشکیل گل، کمبود مواد غذایی و بالاخره گلهای آخر فصل سبب بروز افزایش گلهای نر می گردد. پرچمها در مقایسه با مادگی کمتر در طول نمو از بین می روند. تخمدان دارای 16-14 برچه بیضوی و متصل به خامه خیلی باریک و گاهی متورم و پهن بوده که منتهی به کلاله کروی می گردد و بساک پرچمها در مرحله بلوغ به رنگ زرد روشن بوده و چنانچه بساک حاوی گرده ناقص و غیر فعال باشد، کرم یا سفید رنگ خواهد بود (فتوحی قزوینی، 1378).

 

2-2-3- گل انگیزی

تشکیل گل در مناطق نیمه گرمسیری به لحاظ سرمای زمستان یک نوبت در سال اما در مناطق گرمسیری در تمام طول سال و یا به عبارت دیگر چندین نوبت در سال می باشد. در مناطق نیمه گرمسیری گل انگیزی در اواخر دی ماه انجام می شود. لکن عواملی مثل بیماری، بارندگی، آبیاری سنگین بعد از خشکی، سبب به گل نشستن بی موقع درخت می گردد. نوع گرده افشانی مرکبات بر حسب گونه متفاوت بوده و خودگشن، خودگشن ـ دگرگشن، یا پارتنوکارپ می باشند( لیموترش عموماً خودگشن، لیموشیرین خودگشن و پارتنوکارپ، پرتقال بر حسب رقم دگرگشن و پارتنوکارپ گزارش شده اند (Davies and Albrigo,1994).

 

این ویژگی در خزانه ها مورد پسند قرار دارد و از آن به صورت گسترده ای بهره گیری می گردد، اما در امر بهنژادی ایجاد اشکال می نماید. همگروه سازی دیگر درختان میوه، تنها از طریق روش های ازدیاد رویشی نظیر قلمه و افکندن انجام می شود که این روش ها بسیار وقت گیر بوده و هزینه زیادی در پی دارند. برای بهنژادگران که تغییرات ایجاد شده در نتاج اهمیت دارد، چندرویانی باعث کاهش بروز تغییرات شده و در نتیجه نتاج شبیه به والد مادری می شوند (Davies and Albrigo,1994).

 

[1]  -Rotaceae

[2]  -Aurantioideae

[3]  -Poncirus

[4]  -Fortchunella

[5]  -Citrus

[6] Bouquet bloom

[7] Locule

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه