پایان نامه ارشد: بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی باز توزیع نیروها در المان های سازه های فولادی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی باز توزیع نیروها در المان های سازه های فولادی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

1-1)      مقدمه

کارهای تحقیقاتی انجام گرفته در زمینه اندرکنش خاک- سازه از چندین دهه پیش به طور جدی شروع شده می باشد و فرآیند مذکور در عصر حاضر نیز در حال پیگیری می باشد. تحقیقات در دو شاخه اندرکنش، یعنی اندرکنش خاک- سازه استاتیکی و اندرکنش خاک- سازه دینامیکی انجام شده می باشد، در این فصل مطالعات و تحقیقات انجام شده مرور خواهد گردید.

 

1-2)     مروری بر مطالعات و تحقیقات گذشته

اولین تحقیق بنیادی جهت اجرای پی ریزی پی مبحث اندرکنش توسط آقایان ایان لی[1] و هاوارد هریسون[2] در سال 1970، تحت عنوا[3]ن مقاله‌ای به نام تئوری اندرکنش پی و سازه انجام گرفت]2[. نویسندگان این تحقیق ضمن پرداختن به کارهای موردی گذشته و روشهای ارائه شده در آنها جهت تحلیل اندرکنش خاک- سازه به تحقیق در مورد سازه‌های با نرمی متوسط پرداخته و دو روش جهت بررسی اندرکنش در سازه‌های مزبور ارائه داده‌اند. در روش اول تغییر مکانها و دوران گره‌های اتصال روسازه به پی و نیروها و لنگرهای به وجودآمده در گره‌های مذکور را به عنوان مجهول فرض کرده و با بهره گیری از اصل سازگاری برای روسازه و پی مجهولات فوق بدست می‌آیند. در روش دوم یک روند سعی و خطا جهت تعیین نیروها در روسازه و پی و همچنین توزیع فشار خاک زیر پی ارائه شده می باشد. در انتها ارتباط معروف طول مشخصه برای ارزیابی طبیعت پی‌ها به صورت1- ساختمان در امتداد کوتاه خود تقریباً به طور مطلق صلب می باشد.

2- تغییر مکان در پایه ساختمان بزرگ بوده و با حرکت به سمت بالای ساختمان با کاهش روبروست.

3- نشست تحکیمی قابل توجه می باشد (می‌تواند از 5/1 برابر نشست آنی بیشتر گردد)

4- تدریجی بودن فرآیند ساخت در بازتوزیع نهایی نیروهای روسازه تکمیل شده تأثیرگذار می باشد.

در ادامه با بررسی اثر تدریجی فرآیند ساخت بر اندرکنش نتیجه‌گیری می‌گردد که فرآیند تدریجی ساخت باعث افزایش نیروهای طبقات پایین و کاهش نیروهای طبقات بالا در مقایسه با حالت تحلیل مرسوم می‌گردد؛ در واقع پدیده اندرکنش بیشتر بر طبقات پایین اثر می‌گذارد تا طبقات بالا.

مقاله بعدی در سال 1986 توسط پیتر براون و سای یو[4] تحت عنوان «بارگذاری تدریجی و اندرکنش سازه- پی» ارائه گردید ]6[. محققان مذکور در این مقاله به بررسی بارگذاری مرحله‌ای (ساخت تدریجی) ساختمان بر باز توزیع بارها بین ستون‌های روسازه و نشست‌های تفاضلی پی پرداخته‌اند. در همگی مطالعات قبلی فرض شده بود که بار دفعتاً بر سازه وارد می‌گردد در حالیکه در واقعیت بار به صورت تدریجی و همزمان با ساخت سازه بر آن وارد می‌گردد. نویسندگان مقاله بیان می‌دارند که از

[1] Lee, Ian K.

[2] – Harrison, Howard B.

[4] – Yu, Si K. R.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه