پایان نامه ارشد با موضوع : بررسی اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان، شهرستان فاریاب

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان، شهرستان فاریاب 

تکه ای از متن پایان نامه :

-7-1-3- پتاس

مصرف پتاس در مرکبات باعث افزایش رشد و نمو درخت، درشت شدن میوه، مقاومت به بیماری ها، جلوگیری از ترکیدگی پوست و کمک به خشبی شدن شاخه‌های جوان می‌گردد (کیانی و همکاران، 1389). شکل ترکیدگی میوه در چند سال اخیر یکی از معضلات بزرگ باغات جنوب می باشد که مصرف پتاس با مقاومتی که در پوست میوه ایجاد می‌کند که تا حد بسیار زیادی با این مشکل مبارزه می‌کند. با مصرف پتاس مقاومت گیاه را به سرما نیز افزایش می‌دهد . این نوع کود بهتر می باشد که در اواخر زمستان قبل از شکوفه‌دهی به درخت داده گردد. هرچند افزایش زیاد پتاسیم موجب کاهش کیفیت میوه در پرتقال والنسیا و گریپ فروت شده  می باشد، اما به نظر می رسد لیموها و نارنگی ها در برابر مصرف زیاد پتاسیم مقاومت دارند (جیحونی، 1390).

کمبود شدید پتاسیم که در اکثر نقاط مرکبات خیز کشور شیوع دارد، موجب زردی و سوختگی برگ های بالغ، ریزش قبل از بلوغ، مرگ سرشاخه های کوچک ظاهر شده در بهار، کوچکی و پوست نازکی میوه ها می ها و خشکیدگی سرشاخه ها گسترش می یابد. افزون بر این در ارقام گریپ فروت تغذیه با منیزیم باعث جلوگیری از نابسامانی سو ختگی  قهو ه ای[1] شده و  سال آوری را نیز کاهش می دهد (Davies and Albrigo,1994).

 

2-7-2-عناصر کم مصرف

2-7-2-1- آهن

کمبود آهن در خاک هایی که دارای مقدار زیادی کربنات کلسیم و در پی آن pH خاک حدود 8  می باشند به وفور مشاهده می گردد. ممکن می باشد در این خاک ها آهن به اندازه کافی وجود داشته باشد ولی قابل بهره گیری برای گیاه نباشد. کمبود آهن ممکن می باشد توسط مقادیر بالای فسفر و یا فلزات سنگین مخصوصاً مس در خاک، آبیاری زیاد و ضعیف تحریک گردد (کیانی و همکاران، 1385).

علائم کمبود در  برگ های جوان پدیدار می گردد و به رنگ زرد روشن تا سفید درآمده در حالی که رگبرگ ها سبز رنگ باقی  میمانند. درکمبود شدید، برگ ها کوچک، نازک و نرم شده و دچار ریزش  میشوند. میوه ها کوچک تر شده و درصد مواد جامد محلول و اسیدیته و درجه رنگ پذیری میوه کاهش  مییابد. برای جبران علائم کمبود آهن بایستی از کودهای حاوی آهن بالا در مراحل قبل گلدهی، بعد از تشکیل میوه و به محض مشاهده اولین علائم بهره گیری نمود.

 

2-7-2-2- روی

کمبود روی یکی از شایع ترین مواردی می باشد که در باغات مرکبات ایران مشاهده می گردد. حدبحرانی روی در برگ پرتقال mg/kg61 و در لیمو حدود mg/kg01 و حد بهینه روی برای مرکبات حدود mg/kg 94-52 در بین مرکبات، گریپ فروت حساس ترین رقم نسبت به کمبود مس می باشد. علائم کمبود مس شامل تشکیل صمغ زیر پوست سفید میوه، صمغ قهوه ای روی سطح میوه، خشکیدگی و مرگ سرشاخه ها، ایجاد فرم خمیده و S شکل در شاخه های جوان (که با بیش بود ازت اشتباه گرفته  می گردد) و تجمع صمغ در محل  گره های موجود در  سرشاخه، ضخیم ، کم  آبشدن و  بدون مزه شدن میوه  می باشند از سوی دیگر علائم مسمومیت مس شامل کاهش محصول، تولید برگ های کوچک و علائم مشابه کمبود آهن می باشد (Smith, 1966).[1] Bronzing

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه