منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق انسان، کانون توجه، روش پژوهش

ه تولید معرفت و دانش درباره جهان مشغولند تا دانش تولیدی را در خدمت نیازهای بشر قرار دهند و حکومت‌ها و دولت‌ها به عنوان مسئول تامین نیازهای ملت‌ها و جوامع بشری نتایج علمی رشته‌ها را به‌خدمت می‌گیرند و از این بابت نمی‌توان آن‌ها را سرزنش نمود. تنها زمانی آن‌ها مستحق سرزنش هستند که دانش و معرفت را در راستای خودکامگی و تضییع حقوق انسان‌ها و ملت‌ها و تولید رنج برای آن‌ها به‌کار گیرند و به معنی واقعی آن‌را مورد سوءاستفاده قرار دهند.
دانش و معرفت ژئوپلیتیکی همانند سایر رشته‌‌های علمی در ذات خود پسندیده و مفید است و برای پاسخ‌گویی به نیازهای بشر باید پیشرفت نماید. نکته حائز اهمیت در این‌جا این است که باید ترتیبی داده شود که دانش ژئوپلیتیکی در هر مقیاسی اعم از جهانی، ملی و یا محلی مورد سوء استفاده بازیگران سیاسی قرار نگیرد. بلکه برعکس در خدمت انسان‌ها و ملت‌ها و جوامع بشری قرار گرفته و بازیگران سیاسی نیز آن‌را در همین راستا به‌کار گیرند. بر همین اساس، نگارنده (دکتر ‌حافظ‌نیا) رویکرد جدیدی را در عرصه کاربرد دانش و معرفت ژئوپلیتیک توصیه و تجویز نموده و آن ‌را “ژئوپلیتیک انسان‌گرا” نام می‌گذارد و به اختصار به شرح آن می‌پردازد:
“ژئوپلیتیک انسان‌گرا” به مثابه یک مکتب فکری و یک جهان‌بینی بر این باور است که علم و معرفت ژئوپلیتیک در وجه کاربردی آن باید برای تامین صلح و امنیت، رفاه و آسایش، توسعه پایدار و شاخص‌های زندگی برابر، حقوق شهروندی و عدالت فراگیر عمومی و معنی‌دار و احترام به شان و منزلت انسان مورد استفاده قرار گیرد و متخصصین ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی باید راه‌حل‌ها، توصیه‌ها، تحلیل‌ها، تبیین‌ها و راهنمایی‌های خود را در این راستا ارائه دهند. در “ژئوپلیتیک انسان‌گرا” به انسان‌ها و شهروندان اصالت داده می‌شود و حقوق انسان‌ها بر حقوق بازیگران سیاسی، حکومت‌ها و صاحبان قدرت ارجحیت دارد.
ژئوپلیتیک انسان‌گرا از جنگ، خشونت و بحران‌سازی حمایت نمی‌کند، بلکه به‌دنبال توصیه راه‌حل‌های بحران‌زدایی، خشونت‌زدایی، نابرابری‌زدایی و به‌طور‌کلی رنج‌زدایی از انسان‌هاست و تجویز‌کننده روابط مسالمت‌آمیز بین ملت‌ها و دولت‌ها، انسان‌های ساکن در فضاهای جغرافیایی و بازیگران سیاسی است و از توسعه قابل تحمل و پایدار و نیز حفظ محیط‌زیست برای زندگی مطلوب و بهینه انسان‌ها حمایت می‌کند. “ژئوپلیتیک انسان‌گرا” در برابر خواست جبارانه و خودکامگی بازیگران سیاسی و صاحبان قدرت که درد و رنج انسان‌ها را با هدف بقای فرمانروایی خود سبب می‌شوند موضع‌گیری نموده و از همکاری با آنان خودداری می‌نماید.
“در ژئوپلیتیک انسان‌گرا، فلسفه‌حکومت، مردم‌و‌شهروندان هستند، نه شهروندان فلسفه حکومت”.
بنابراین حاکم و حکومت مولود مردم و شهروندان بوده و مردم به عنوان زیربنا، و حاکم و حکومت روبنا هستند. حکومت و حاکم به نیابت از مردم و شهروندان، خدمات مورد نیاز یک زندگی بهینه را برای آنان فراهم می‌کند، امور عمومی آن‌ها را در فضای جغرافیایی زیستگاه آن‌ها (قلمرو کشور) اداره می‌کند، و روابط صلح‌آمیز و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز بین آن‌ها و ملت‌ها و شهروندان سایر کشورها و فضاهای جغرافیایی برقرار می‌کند. در مکتب “ژئوپلیتیک انسان‌گرا”، نظر و خواست اکثریت مردم اصالت دارد و حکومت تسلیم مردم است و همواره خود را در معرض نقد مسالمت‌آمیز و آزادانه مردم قرار می‌دهد و از طریق شکل‌دادن به ساز و کارهای عمومی و رسمی مقبولیت خود را به‌طور دائم مورد سنجش قرار داده و در صورت سقوط آن، داوطلبانه قدرت سیاسی را رها کرده و مردم را برای تصمیم‌گیری آزاد می‌گذارد و از تقابل و کاربرد روش‌های خشونت‌آمیز، پلیسی و نظامی‌گرایانه با شهروندان و مردم پرهیز می‌نماید. در این مکتب، روابط حکومت و ملت و شهروندان در‌قالب ساز‌و‌کار تبادل اندیشه و گفتگوی‌انتقادی و سازنده بر‌پایه خیر و مصلحت شهروندان تنظیم می‌شود و از کاربرد ساز و کارها و روش‌های خشونت‌آمیز بر علیه یک‌دیگر پرهیز می‌شود. به عبارتی قدرت سیاسی و حاکمیت به‌طور مسالمت‌آمیز جابه‌جا می‌شود نه با روش‌های قهر‌آمیز و خشونت‌آمیز.
مکتب “ژئوپلیتیک انسان‌گرا” در ابتدا و ظاهرا آرمان‌گرایانه به‌نظر می‌رسد. لیکن آرمان‌ها می‌توانند در بستر زمان و در بطن جامعه رشد نموده و به‌صورت ارزش مشترک و خواست و اراده‌عمومی شهروندان تجلی نموده و به‌واقعیت تبدیل شوند.
“ژئوپلیتیک انسان‌گرا” رویکردی است آرمانی و در عین حال یک نیاز اساسی برای ابناء بشر در جهان امروز. رویکردی است برای نجات انسان‌های خسته از بحران‌ها، ناکامی‌ها، رنج‌ها، فقر و نابرابری‌ها، بی‌عدالتی‌ها، عوام‌فریبی‌ها، دروغ‌ها، ستم‌ها، و بالاخره مهار حکومت‌ها و بازیگران سیاسی و صاحبان قدرت به‌وسیله شهروندان، در راستای خلق یک زندگی مطلوب و متناسب با شان انسان‌ها. به‌عبارتی دیگر خلق جهانی که صلح، امنیت، آرامش، توسعه انسان ‌محور، رفاه، عدالت، شادابی، آزادی انتخاب برای چگونه زیستن، کمال‌یابی و نوع‌دوستی از مشخصه‌های آن است.
به اعتقاد ((میشل فوکو)) آنچه به تاریخ معنا ومفهوم واقعی میبخشد نه تکرار حوادث وکسب تجربیات مکرر بلکه معمولا وقایع اتفاقیه خاص ومنحصر به فردی است که به منزله نقطه عطف و کانون توجه فرهنگ سیاسی نخبگان محسوب شده وخبر از پایان و آغازی دی
گر میدهد.
میشل فوکو درمباحث خود تحت عنوان دیرینه شناسی (Genealogy) و تبارشناسی (Archealog) به این مسائل می پردازد.

1-6) اهداف تحقیق
1- مطالعه و تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران
2- بررسی ابعادنقش پذیری نخبگان ارشد ایران و بخصوص درجمهوری اسلامی درفضای جغرافیای سیاسی ایران
3- مطالعه چگونگی فعال تروشکوفا شدن نظریه پردازی ملی و بومی نخبگان سیاسی اجرائی و دانشگاهی ایران در عرصه های مختلف جغرافیای سیاسی ایران و حتی جهان.

1-7) ضرورت تحقیق
ما تحقیقا براین باور است که هر چندگفتمان نخبگان نظام جمهوری اسلامی ایران از آغاز تا کنون به طورنسبی قادر شده است که برخی چالش های ملی وبحران های هویتی در عرصه جغرافیای سیاسی ایران را بادرایت پشت سر گذارد، وانگهی برای استمرار بخشیدن به ارکان حاکمیت وهمچنین به منظور محقق نمودن شعارهای ایدئولوژیک ونیل به مصالح ملی ومنافع استراتژیک، نخبگان سیاسی ایران معاصرالزاما بایستی به تحول افقی وگردش عمودی نخبگان به طور رسمی باور داشته باشند و زمانی که معیارهای خارجی با شرایط داخلی منطبق نبوده ویا دیگر در دسترس نمی باشند و محدودیت ها موجود پاسخگوی مسائل جدیددر پیشروی جغرافیای سیاسی ایران نباشند، آنگاه باید به ضرورت تحول گزاره های گفتمانی فرهنگ سیاسی نخبگان اذعان داشته باشیم تا بتوانند همچون گذشته نخبگان سیاسی در جغرافیای سیاسی ایران نقش بسزایی را اعمال نمایند.

1-7-1) انگیزه تحقیق
انگیزه محقق از انتخاب موضوع پایان نامه مورد نظر، تحلیل نقش گفتمان نخبگان سیاسی در جغرافیای سیاسی ایران وبسط آن به ایجاد فضای مناسب جهت تولید گفتمانهای مختلف در فضای دانشگاهی و علمی جهت ارتقای و تحول جغرافیای سیاسی ایران در سطح بین المللی بوده است.

1-8) روش پژوهش
شناخت روش ها و مراحل تحقیق از عوامل اساسی در جهت رسیدن به اهداف می باشد لذا مراحل و روش های تحقیق به شرح ذیل می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی، تحلیلی می باشد و به روش کتابخانه ای انجام می پذیرد. اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای از طریق مراجعه به کتب، مجلات علمی و پژوهشی، مقالات و سایت های اینترنتی گردآوری شده است.
مطالعات کتابخانه ای، بعنوان محور اصلی و اساسی در زمینه دسترسی به اطلاعات و منابع مورد نظر قرار گرفته است و سعی گردیده با فیش برداری از منابع مختلف و تاکید بر منابع مهم کتابخانه ای زمینه قوام یابی اطلاعات تحقیق بیشتر گردد. اطلاعات به دست آمده بعد از طبقه بندی، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در این رابطه از جداول و نقشه های مربوط به موضوع نیز استفاده گردیده است.

1-8-1) روش وابزارگردآوری داده ها
در تدوین پیشینه موضوع و مباحث نظری تحقیق، جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و بررسی اسنادی بوده که با مطالعه می باشد. کمبود منابع پیرامون موضوع فوق از دیگر موانع پیش روی تحقیق تلقی می گردد. هزینه های مالی را نیز باید همواره به عنوان یک از محدودیت های اساسی در فعالیت های پژوهشی به شمار آورد.

1-8-2) محدوده موردمطالعه
میتوان گفت طی تاریخ وبخصوص سال های 1357 تا هم اکنون تحول در گفتمان سیاسی نخبگان جمهوری اسلامی ایران موجب تحول در رویکرد جغرافیای سیاسی گردیده است. طی سال های 68-1357 ایدئولوژی انقلاب اسلامی برتحکیم وتداوم هویت سرزمینی ایران نقش موثری داشته وپس از مقطع زمانی فوق به تدریج وبه طور نسبی از اهمیت آن کاسته شده است، یا68-1357 مشارکت توده ای وبسیج سیاسی برتحکیم وتداون ناسیونالیزم ایرانی تاثیر داشته ولی پس از مقطع زمانی فوق، به تدریج از اهمیت آن کاسته شده است.

1-9) تعریف مفاهیم
1-9-1) جغرافیای سیاسی
اصطلاح جغرافیای سیاسی اولین بار توسط فردریک راتزل در سال 1897 بکار گرفته شد و آن عبارت است از مطالعه اثرگذاری عوامل جغرافیایی در تصمیم گیری های سیاسی صاحبان قدرت (مجتهدزاده، 1381، ص، 20 ). جغرافیای سیاسی به مطالعه ادعاها و منازعات انسانی درباره استفاده، شراکت، مالکیت زمین و منابع آن می پردازد. این منازعات، در سطوح بسیار متفاوتی به وقوع می پیوندد. ازجمله ممکن است شامل همسایگانی شود که بر سر جایگزینی صحیح تیرهای نگهدارنده نرده باغ با هم مشاجره می کنند و یا ممکن است این مشاجرات شامل ادعا های ارضی میان رقبا رقیب و یا گروههایی از ملیتهای مختلف که در یک سرزمین زندگی می کنند، بروز کند و یا امکان دارد میان کشورهای همسایه به وقوع بپیوندد و یابه صورت رقابتهایی بر سر نفوذ جهانی میان بلوک های بزرگ قدرت رخ دهد (مویر، 1379، ص 10-9)

1-9-2) نخبگان سیاسی
می توان نخبه سیاسی را چنین تعریف کرد: “نخبه سیاسی” به شخصی اطلاق می شود که پدیده های سیاسی را در دو سطح داخلی و بین المللی بررسی کند با نگاه آینده نگرانه، حوادث سیاسی را پیش بینی و در بالاترین سطح مورد نظر، راهکاری جهت مدیریت هوشمندانه وقایع به منظور ارتقای زندگی بشری ارائه دهد.
نخبگان سیاسی همان صاحبان قدرت در یک جامعه سیاسی هستند. این قدرتمندان شامل رهبری و آن ترکیب بندی های اجتماعی می باشند که طی یک دوره مشخص رهبران نوعا از دل آنها بر می خیزند و در برابر آنها جوابگو هستند.
در یک تعریف ساده نخبگان سیاسی کسانی هستند که بیشترین دسترسی و کنترل را بر ارزش های سیاسی دارند.

1-9-3) حکومت
حکومت، اجتماعی سازمان یافته است که تحت یک نظام سیاسی متحد با نام دولت کار می‎کند1995حکومت ممکن است تمام قدرت و حاک
میت را در دست داشته باشد، ولی عنوان حکومت برای نام بردن ازنظام سیاسی ایالت هایی که تحت یک اتحادیه دور هم جمع شده اند نیز به کار می رود. (1940-1944 Concise Oxford)
. حکومت هم چنین می تواند اشاره ای باشد به بخش سکولار دولت که آن ها را از کلیسا و نهاد های مدنی جدا می سازد (جامعه مدنی ). (Barrow 1993: pp. 10)

1-9-4) ایران
تاریخ ایران به معنی سرزمین آریائیها با مهاجرت گروهی از اقوام آریائی به داخل فلات ایران آغاز می شود. در متون زردشتی، از سرزمین کهن ایرانیان با نام ایران ویج یاد شده است. (دایره المعارف بزرگ اسلامی، 1380، 523 ). ایران سرزمینی نسبتاً مرتفع که بخش عمده ای از فلات ایران را در بر می گیرد در قاره آسیا و در جنوب غربی این قاره قرار دارد. ایران کنونی دارای شکل شبه لوزی است که از دامنه آرارات در شمال غربی تا بندر گواتر در جنوب شرقی امتداد دارد. مساحت ایران 1,648,195 کیلومتر مربع می باشد. (همان، 499)
1-10) محدودیت های تحقیق
یکی از محدودیت های پژوهش مورد نظر کمبود فرصت و زمان بحث و بررسی به صورت جامع در زمینه موضوع مورد مطالعه می باشد. کمبود منابع پیرامون موضوع فوق از دیگر موانع پیش روی تحقیق تلقی می‎گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *