مشهورترین نویسنده ها درباره عشق چه نظری دارن؟ “- قسمت 2

یه عشق بورزیم اول باید این موضع گیری رو کنار بذاریم که: «راه درست، راه منه.» باید بتونیم منطق حاکم بر ذهن مخاطب خود رو درک کنیم، به شکل اون جای بگیریم و احساسات اونو تجربه کنیم. عشق واقعی از زمانی شروع می شه که آدم به دور از نیاز و انتظارات خود، متفاوت بودن بقیه رو بفهمد و بهش احترام بزاره. و عشق پایدار، اینجور عشقیه؛ حتی اگه ویژگیای همراه و همسر ما همیشه منطبق با میل و یا در جهت رفع نیازای ما نباشه.

  • اریک فروم؛ نویسنده ی کتاب هنر عشق ورزیدن

همه آدما از نظر ذات و جوهر برابر هستن. همه ما بخشایی از یک وجود واحدیم؛ ما، یکی هستیم و پس فرقی نمی کنه که به کی عشق می ورزیم. فقط مهم اینه که همیشه عشق بورزیم.

منبع:

کارلسون، ریچار و شیلد، بنجامین. یک سبد عشق؛ رمز و راز عاشقانه زیستن. ترجمه: وحید افضلی راد و ش. نوروی. نشر نیریز.