مدل‌های رفتار خرید مصرف‌کننده در روش آنلاین

مدل پارک و کیم

یکی از بارزترین جنبه‌ها و مزایای اینترنت امکان جستجوی اطلاعات گوناگون در آن است. لذا مباحث پیرامون عوامل اساسی تأثیرگذار بر رفتار خرید در تجارت الکترونیکی باید در دسترسی به اطلاعات تمرکز یابد. موفقیت شرکت‌های اینترنتی تا حد زیادی به این مسئله بستگی دارد که بتوانند اطلاعات لازم را برای برآورده نمودن نیازهای مشتریان در اختیار آنان قرار دهند. به همین جهت بررسی عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی اطلاعاتی مشتریان شناخت رفتار خرید آنان را تسهیل می‌سازد. پارک و کیم در مطالعات خود رضایتمندی اطلاعاتی مشتریان و مزیت رابطه‌ای را به‌عنوان دو عامل اساسی در ایجاد تعهد به سایت و در نهایت تأثیر بر رفتار خرید مشتری در محیط اینترنتی مورد تأیید قرار داده‌اند.

الف) رضایتمندی اطلاعاتی: عبارت است از رضایت یا عدم رضایت مشتریان نسبت به کل خدمات اطلاعاتی‌ای که فروشنده به آنان ارائه می‌کند و شامل موارد زیر ذیل است:

  • کیفیت اطلاعات: اطلاعاتی که فروشگاه‌ها ارائه می‌دهند به دو دسته تقسیم می‌شوند: اطلاعات کالا که مربوط به ویژگی‌های کالاهای عرضه شده است و اطلاعات خدمت که مربوط به خدماتی است که فروشنده به مشتریان ارائه می‌کند. مثلاً پاسخ به سؤالات رایج و یا اطلاعات در مورد چگونگی سفارش دادن محصولات مورد تقاضا.
  • کیفیت تعامل با کاربر: این نوع کیفیت به خصوصیات فنی سایت و چگونگی طراحی آن مربوط است لازم است خریدار به راحتی در سایت جستجو کرده به سرعت به اطلاعات موردنیاز خود دست یابد.
  • امنیت: مشتریان نگران امنیت سیستم‌های پرداخت و حفظ حریم شخصی خود هستند و با کاهش این نگرانی رضایتمندی از خدمات اطلاعاتی سایت‌ها افزایش می‌یابد.

ب) مزیت رابطه­ای: عبارت است از مزیتی که مشتری، بدون توجه به خرید محصول، از حفظ رابطه‌ی بلندمدت خود با فروشنده بدست می‌آورد.

بخش مهمی از این مزیت به کاهش اضطراب ناشی از اعتماد و اطمینان به فروشنده مربوط است که در طی رابطه بلند مدت خریدار با فروشنده شکل می‌گیرد. عوامل تأثیرگذار بر مزیت رابطه‌ای عبارت‌اند از:

  • کیفیت اطلاعات کالا و خدمت: در صورت بالا بودن کیفیت اطلاعات کالا و خدمت ارائه‌شده توسط فروشنده رابطه بلندمدت بین خریدار و فروشنده شکل می‌گیرد.
  • امنیت: اطمینان از امنیت سایت نقش مهمی در شکل گیری اعتماد مشتری نسبت به فروشنده دارد و از این رو وی تمایل بیشتری خواهد داشت تا اطلاعات شخصی خود را در اختیار سایت قرار دهد و در نتیجه می‌تواند رابطه محکم تری با فروشنده داشته باشد.
  • آگاهی نسبت به سایت: آگاهی نسبت به سایت عبارت است از ادراک مشتریان از فروشگاه اینترنتی. این ادراک بر اطلاعات خارجی مانند تبلیغات مبتنی است. هر چه آگاهی نسبت به سایت بیش تر باشد مزیت رابطه‌ای بالاتر خواهد بود؛ بنابراین مزیت رابطه‌ای نمایانگر ادراک روانی مشتری از فروشگاه اینترنتی است.

بر پایه مدل پارک و کیم دو عامل رضایتمندی اطلاعاتی و مزیت رابطه‌ای با یکدیگر تعهد به سایت را ایجاد می‌کنند و تعهد به سایت نیز شکل دهنده رفتار خرید است (شکل 2-4).

 

تعهد عبارت است از تمایل مداوم به حفظ یک رابطه ارزشمند و یا تمایل به مقاومت در برابر تغییر.