فواید و آثار کارگاه‌های آموزشی

به‌طورکلی آموزش از طریق کارگاه‌های آموزشی آثار و فواید زیر را در بردارد که این آثار خود توجیهی منطقی برای استفاده از کارگاه‌های آموزشی برای مدیریت است:

آموزش مشارکت: در کارگاه آموزشی علاوه بر اینکه اهداف آموزشی خاصی ازنظر فنی، مدیریتی و 000 تحقق می‌یابد، کارآموزان نحوه مشارکت و مسئولیت‌پذیری را تمرین می‌کنند. مشارکت عبارت است از ایفای نقش از طریق اظهارنظر، ارائه پیشنهاد، تصمیم‌گیری و قبول مسئولیت درزمینه فعالیت‌های سازمان، انتخاب نوع کار، بهبود در توسعه کار و توزیع دستاوردهای حاصل. مشارکت یک درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت‌های گروهی است که آنان را برمی‌انگیزد تا برای دستیابی به اهداف گروهی یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند. در این تعریف سه اندیشه مهم: درگیر شدن، یاری‌دادن و مسئولیت وجود دارد که در کارگاه‌های آموزشی ایجاد، پرورش و کاربردی می‌شود.

خلاقیت کارآموزان پرورش می‌یابد. در کارگاه‌های آموزشی قسمت اعظم فعالیت به عهده کارآموزان است و آن‌ها بایستی فکر، تجزیه‌وتحلیل و تولید دانش کنند، بنابراین خلاقیت زنده می‌شود. در کارگاه‌های آموزشی از فن توفان مغزی که یکی از روش‌های پرورش خلاقیت است استفاده می‌گردد و از این بابت این فن کمک زیادی به پرورش خلاقیت می‌کند

کارگاه آموزشی محلی است برای پی بردن به نقاط قوت و ضعف و این به خاطر این است که در کارگاه آموزشی کارآموز در گروه قرار می‌گیرد و دیگران به‌عنوان آینه

فرد، رفتار معتدل و معقول را به او یاد می‌دهند و به‌طور عملی فرد به توانمندی‌ها، نقاط ضعف و قوت خود پی برده و در جهت رفع نقاط ضعف و پرورش نقاط قوت گام برمی‌دارد.

-کارگاه‌های آموزشی به لحاظ اینکه میدان تلفیق تئوری و عمل است انگیزه یادگیری مخصوصاً برای کارکنان سازمانی به‌طور خودجوش به وجود می‌آید.

-تحقیقات کرت لوین، نشان داده که افراد در گروه بیشتر و بهتر از اینکه به‌طور انفرادی آموزش ببیند، یاد می‌گیرند و در کارگاه آموزش وسعت و عمق یادگیری بیشتر از آموزش‌های انفرادی است.

-کارگاه آموزشی خودباوری را در کارآ‎موزان تقویت می‌کند و این به خاطر این است که کارگاه آموزشی ازیک‌طرف کمک می‌کند، افراد توانمندی‌های ذهنی، عقلی، فکری و جسمانی خود را شناخته و آن‌ها را پرورش و به‌کارگیرند و از طرف دیگر در کارگاه آموزشی قضایایی شبیه آنچه کارآموزان در کار با آن روبرو هستند مورد حل‌وفصل قرار می‌گیرند و این امر موجب اطمینان آن‌ها برای حل مشکلات کاری، واقعی شده و اعتمادبه‌نفس آن‌ها را تقویت می‌کند.

-کارگاه آموزشی هزینه‌های مربوط به آموزش را کاهش می‌دهد و در وقت نیز صرفه‌جوئی می‌کند و درعین‌حال کارایی آن از سایر روش‌ها بیشتر است.

-کارگاه آموزشی یک روش فراگیر محور آموزش و یادگیری مباحث مربوط به مدیریت بوده و استاد در کارگاه آموزش بیشتر نقش راهنمایی و هدایت جریان یادگیری را به 

عهده دارد، بنابراین فعال بودن کارآموزان در یادگیری موجب ایجاد مهارت‌های عملی پایدار می‌شود.

-بعضی از مهارت‌هایی که باکلاس، درس، جزوه و کتاب نمی‌توان به‌راحتی آن‌ها را فراگرفت از طریق کارگاه آموزشی به‌راحتی می‌توان آموخت. مهارت‌هایی از قبیل قدرت تصمیم‌گیری، قدرت تجزیه‌وتحلیل، توانائی ارائه پیشنهاد‌های سازنده، توانائی حل مسئله، مهارت‌هایی هستند که در کارگاه آموزشی بهتر کاربردی می‌شوند.