شرایط، موانع و چالش‌های صادرات در زمان شروع طرح

شناخت شرایط، موانع و چالش‌ها، مقدمه هر حرکت صحیح و علمی است. بی‌تردید تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما که از نزدیک مشکلات و گرفتاری‌های مقوله صادرات را لمس کرده و چشیده بودند به‌خوبی می‌دانند که در آغاز سال 1377 چه موانعی بر سر راه توسعه صادرات غیرنفتی وجود داشته است. مؤلفه‌های اصلی و اساسی آن‌ها عبارت بودند از:

1-کمبود اطلاعات و دانش فنی در خصوص صادرات و برگ خریدهای صادراتی.

2-عدم درک صحیح و مفهوم واحد از مسئله صادرات در فرهنگ ملی.

3-وجود ابهام و عدم شفافیت در قوانین و مقررات تجارت خارجی و فعالیت‌های اجرائی مربوطه.

4- تعریف نشدن جایگاه صادرات در توسعه واحدهای تولیدی (واحدهای تولیدی فقط باهدف ارضاء بازار داخلی فعالیت می‌کنند).

-نیازمندی بسیاری از شرکت‌ها، کارگاه‌های متوسط و کوچک، تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و مجامع مختلف تجاری و تولیدی به همکاری‌های فنی و تخصصی.

6-پیچیدگی مراحل و وجود موانع بسیار در مسیر صادرات و درنتیجه افزایش هزینه و زمان.

-نیازمندی بسیاری از شرکت‌ها، کارگاه‌های متوسط و کوچک، تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و مجامع مختلف تجاری و تولیدی به همکاری‌های فنی و تخصصی.

6-پیچیدگی مراحل و وجود موانع بسیار در مسیر صادرات و درنتیجه افزایش هزینه و زمان.

7-پایین بودن توان رقابتی کالاهای تولیدی کشور

8- عدم وجود یک سیاست راهبردی صادراتی و یک برنامه تجاری مشخص.

9- وجود ناهماهنگی‌های اساسی بین وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط و تصویب بخشنامه‌های ضدونقیض و بی‌دوام که منجر به آسیب‌پذیری بخش‌های صادراتی خواهد شد.

7-پایین بودن توان رقابتی کالاهای تولیدی کشور

8- عدم وجود یک سیاست راهبردی صادراتی و یک برنامه تجاری مشخص.

9- وجود ناهماهنگی‌های اساسی بین وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط و تصویب بخشنامه‌های ضدونقیض و بی‌دوام که منجر به آسیب‌پذیری بخش‌های صادراتی خواهد شد.