ساختار سازمانی مشخص می کنه که مشاغل و وظایف در یک سازمان چه جوری دسته بندی، تقسیم بندی و هماهنگ می شن. نوع ساختار سازمانی به نوع سازمان و راه و روش اون در عملیات های اجرایی بستگی داره. بیشتر ساختارهای سازمانی به شکل های سنتی طراحی می شن.- قسمت 2

عملیاتی ماهر و متخصص؛

۳. تکمیل پروژه به شکل خصوصیات فنی مقرر شده.

در ساختار ماتریسی، تیمای چند وظیفه ای به خاطر جواب گویی به پیچیدگیای حاصل از رشد سازمان استفاده کرده می شن. این پیچیدگیا که هم داخلی هستن مثل فناوری و هم خارجی مثل بازاریابی و رقابت، مشکلات پردازش اطلاعات و ایجاد رابطه رو در سازمان ایجاد می کنن که خیلی راحت با ساختار سازمانی ماتریسی قابل حله.

طراحی ساختار ماتریسی زمانی سودمنده که شرکت با کمبود منابع مشترک روبرو شدن. مثلا یک شرکت ممکنه به هشت گروه تولیدی نیاز داشته باشه در حالی که منابع لازم واسه استخدام فقط چار متخصص بازاریابی رو داره. ساختار ماتریسی شرایطی رو جفت و جور می کنه که این هشت گروه تولیدی بتونن خیلی راحت تخصص این چار متخصص بازاریابی رو به اشتراک بذارن و از اون بهره ببرن.

هر ساختار ماتریسی شامل سه بخش مجزاست:

۱. مدیر ارشد اجرایی که سرپرستی و ایجاد تعادل بین دو زنجیره فرماندهی رو برعهده داره؛

۲. مدیران بخشای پروژه ای و وظیفه ای که زیردستان و زیرمجموعه ی خود رو به کمکِ بخشای دیگر می فرستند؛

۳. متخصصانی که به هردو مدیر مربوطه ی اجرایی و عملیاتی گزارش میدن.

مهم ترین جنبه ی ساختار ماتریسی اینه که هر فردی که روی پروژه کار می کنه، دو ناظر داره یکی مدیر پروژه و دیگری مدیر عملیاتی.

منبع : managementstudyhq