تعهد نسبت به وظیفه (تکلیف)

۲-۲-۱۲- روش های تقویت تعهد کارکنان در سازمان
فرهنگ سازمانی و بعضی ویژگی­های اساسی اون مثل مشارکت، حمیات مدیریت و وضوح اهداف سازمانی نقش مؤثری در افزایش تعهد کارکنان به سازمان دارن.

 1. مشارکت: منظور از مشارکت دخالت و شرکت کارکنان در فعالیت­ها و تصمیم ­گیری­های سازمانه. مشارکت کارکنان در جلسات تصمیم ­گیری و به کار گیری نظرات اون در عمل باعث افزایش حس مسؤلیت پذیری و تعهد در قبال تصمیمات متخذه می­شه پس مدیران باید کارکنان رو در پیشبرد امور سازمانی با در نظر گرفتن صلاحیت و تخصصشان سهیم ساخته و به نظرات اونا در مورد مسائل سازماین احترام قائل شن و از این روش تعلق کارکنان رو به سازمان زیاد کنن.
 2. پشتیبانی مدیریت: حیمایت مدیریت به اندازه رابطه مدیران با زیردستان و حمیات کارکنان اشاره داره، مدیران باید به مسائل و مشکلات کارکنان توجه کرده و نسبت به آماده سازی تسهیلات و امکانات واسه اونا همت گمارند هم اینکه کارکنان رو در پیشبرد اهداف شخصی و سازمانی پشتیبانی کرده تا با آسودگی خاطر به فعالیت خود ادامه و در کارکرد خود صادق باشن، البته رابطه و حمیات مدیریت از کارکنان باید با رعایت اصل عدالت و دوری از روابط ناعادلانه باشه یعنی روابط خود رو با عده خاس از پرسنل سازمان محدود نسازد بلکه همه اعضای سازمان از این حق برخودار باشن که با مدیریت در مورد مسائل و مشکلات مربوط به بخش کاری خودشون مشورت و مشاوره کنن.
 3. مشکلات

 4. وضوح اهداف سازمان: وضوح اهداف یعنی میزانی که سازمان اهداف و انتظارات عملکردرا به صورت روشن بیان می­داره.
نوشته ای دیگر :
انواع تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات موجود

در سازمان باید اهداف فردی و سازمانی روشن باشه طوری که کارکنان هیچ ابهامی در این مورد نداشته باشن و هم جهتی تقریباً نزدیکی بین اهداف سازمانی و کارکنان وجود داشته باشه. هم اینکه باید توضیح وظایف کارکنان و اینکه هرکی چه کاری باید انجام بده رو به روشنیً مشخص کرد تا با درک درست و به موقع اون در جهت تحقق اهداف و رسالت­های سازمان تلاش و جدین کنن.
بقیه راهکارهای مهمی که می­تونن واسه افزایش تعهد سازمانی نقش اساسی اجرا کنن به توضیح زیر می­باشه با این امید که شرکت­ها و سازمان­ها با به کار بستن این راهکارها زمینه رو واسه رشد و پیشرفت همه جانبه خود جفت و جور کنن.

 • بهبود شبکه رابطه اجتماعی در کار؛
 • تأکید بر جنبه­هایی که موجب ارزش اجتماعی سازمان می­شن؛
 • جفت و جور کردن زمینه مناسب واسه ایجاد خلاقیت و نوآوری کارکنان؛
 • خلاقیت

 • امنیت شغلی؛ اندازه امنیت شغلی موجود واسه کارکنان و درجه قبول داشتن فرد از طرف مدیر یعنی اندازه باوری که مدیریت در ادما از این واسه به وجود می­آورد که وجود کارکنان لازم بوده و مدیریت و سازمان به اون نیاز دارن؛
 • غنی سازی شغلی؛
 • حذف مشکلات کاری؛
 • آزمایش کارکرد کارکنان به خاطر ایجاد بازخورد کاری؛
 • ایجاد سیستم مناب تشویق و تنبیه؛
 • تأکید بر ارزش­ها و فرهنگ سازمانی؛
 • ایجاد حس تنهایی؛
 • انتخاب مدیران مناسب؛
 • ایجاد حس جمعی و تأکید بر همکاری­های جمعی
 • استقبال نسبی واسه انجام وظایف؛ (معتمدی ، ۱۳۸۸ ،۶۹-۶۷)