تعاریف عملکرد کیفیت

تعاریف عملکرد کیفیت

با استفاده از عملکرد کیفیت ضمن بهبود کیفیت محصول امکان کاهش زمان و هزینه تولید نیز بوجود می آید. در محیط پرتلاطم و رقابتی امروز، سازمان هایی در عرصه رقابت پیشرو خواهند بود که در برآوردن نیازها و خواسته های مشتریان گوی سبقت را از سایر رقبای بازار بربایند. مشتری و مشتری مداری از جمله مباحث پر اهمیت و از موضوعات جالب توجه در ادبیات مدیریت است. بنا به تعریفی که از یوجی آکائو[1] بنیانگذار روش گسترش عملکرد کیفیت بیان شده، گسترش عملکرد کیفیت مترجم نیازها و انتظارات مشتری در قبال یک محصول است که تبدیل به ویژگی های محصول می گردد؛ هدف از اجرای توسعه عملکرد کیفیت برآورده کردن خواسته های مشتری در قالب شی ای ملموس است به طوری که بتواند مطلوبیت مورد نظر مشتری را به وی ارائه دهد. در تعریفی دیگر که پیتمن[2] و همکاران ارائه نمودند؛ گسترش عملکرد کیفیت، یک سیستم تضمین کیفیت است که در به وضوح شنیدن صدای مشتری به ما کمک می نماید و همچنین با استفاده از این فرآیند از گسترش کالا و خدمات اطمینان حاصل می شود(زارع مهرجردی و همکاران، 1389، 72).

شرکت هایی که به کیفیت و نیازهای مشتریان توجه می کنند، در صف مقدم رقابت قرار گرفته و می توانند در این بازار رقابتی به بقا ادامه دهند. برای رسیدن به این هدف ابزارهای مختلفی در دسترس سازمان ها قرار دارد. توسعه عملکرد کیفیت یکی از مهمترین ابزار مدیریت کیفیت است که برای طراحی و توسعه محصول مفید است(مظفری و کاوسی، 1389، 31). روش گسترش عملکرد کیفیت به عنوان یکی از روش های نوین مهندسی کیفیت از مطالعه بازار و شناسایی مشتریان محصول شروع شده و در فرایند بررسی و تحلیل خود، ضمن شناسایی خواسته ها و نیازمندی های مشتریان سعی در لحاظ نمودن آنها در تمامی مراحل طراحی و تولید را دارد(سیدی و همکاران، 1391، 134). برای ارزیابی کیفیت، نگرش های سنتی مشخصه های کالا یا خدمت را به عنوان معیار کیفیت تعریف می کردند، ولی شیوه ها و نگرش های جدید، کیفیت را خواسته مشتری تعریف می کنند(Kebriaei &  Roodbari, 2005, 57).

در تعریف دیگری که از اسپراش[3] ارائه شد، به مشارکت اعضاء نیز تاکید شده است؛ به این صورت است که توسعه عملکرد کیفیت سیستمی است که از آن برای طراحی کالا یا خدمات بر مبنای خواسته های مشتری و همه اعضای سازمان تولید کننده استفاده می شود. ایجاد رضایت در مشتریان و حتی به شوق درآوردن آنها از کیفیت محصولات و خدمات، در مرحله اول نیازمند شناخت نیازها و خواسته های آنها و سپس انتقال این خواسته ها به موقعیتی است که محصولات و خدمات تولید می شوند. همیشه انتظارات مشتریان با توجه به رشد روز افزون علم بالاست و منابع بسیاری از سازمانها محدود است. همچنین اگر در نظر گرفتن و دخیل کردن صدای مشتری در محصول لحاظ شود، نه تنها سود چندانی عاید سازمان نمی شود، بلکه سازمان را در مسیر ورشکستگی قرار می دهد. بنابراین سازمان ها برای تولید محصول نهایی خود، نیازمند آشکار سازی خواسته های مشتریان و محدودیت های پیش روی خود هستند. خانه کیفیت به عنوان مهمترین بخش توسعه عملکرد کیفیت، می تواند خواسته های مشتری را با ویژگی های فنی مرتبط سازد(زارع مهرجردی و همکاران، 1389، 72).

 

[1] – Yoji Akao

[2] – Geln Pitman

[3] – Einsprush