تبیین نقش مدیریت دانش آفرین سازمان پلیس بر عملکرد پلیس پیشگیری در شهر تهران- قسمت ۱۰

۲-۲-۹-۵- فناوری و مدیریت دانش
تقریبا تمام محققانی که عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش را مورد بررسی قرار داده اند به نقش فن آوری اطلاعاتی ( همراه با نقشها و رفتار های مدیران و فرهنگ سازمانی) ( IT ) به عنوان عوامل مهم تاثیر گذار بر مدیریت دانش اشاره کرده است.
بطور کلی می توان چنین استدلال کرد که دو عنصر اساسی در مدیریت دانش، در یک سوی پیوستار افراد، که استفاده کنندگان از مدیریت دانش هستند، و در سوی دیگر کیفیت و ساختار فن آوری اطلاعاتی است، که در یک سازمان نهادینه سازی شده است. نهادینه سازی سیستم های اطلاعاتی به این معنی که:

 

 

  1. کارکنان انگیزه لازم برای یادگیری فن آوری های جدید را داشته باشند.
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

  1. کارکنان توانایی لازم را در استفاده از این فن آوری ها دارا باشند.

 

 1. کارکنان نحوه استفاده از فن آوری های جدید را بیاموزند (زیم و تتاتوگلو[۱۳۴]، ۲۰۰۷).

 

از طرف دیگر ایجاد زیربنای مناسب جهت بکارگیری فن آوری ارتباطات و اطلاعات و بکارگیری گسترده ابزارهای فن آوری اشاره شده در میان اعضای سازمان می‌تواند در موفقیت پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان تاثیرگذار می‌باشد. عوامل و شاخصهای مورد نظر در زمینه فن آوری در جدول ۵ ارائه شده است.
جدول ۵- فناوری و مدیریت دانش[۱۳۵]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف ابعاد مولفه شاخص
۵ فن آوری زیربنای فن آوری ارتباطات اطلاعات استفاده از رایانه
امکان کدگذاری دانش برای پشتیبانی تصمیم یا سیستم خبره
امکان برقراری و حفظ ارتباط سریع میان افرادی که دارای مهارت خاصی‌اند
تسهیل دستیابی به اطلاعات
ایجاد انگیزه یادگیری فن آوری جدید به کارگیری گسترده ابزارها(نرم افزار) در میان اعضای سازمان (اینترانت و …)
ایجاد انگیزه یادگیری فن آوری جدید
آموزش استفاده از فن آوری ارتباطات اطلاعات آموزش استفاده از فن آوری ارتباطات اطلاعات
توانایی به کارگیری فن آوری ارتباطات اطلاعات توانایی بکارگیری فن آوری ارتباطات اطلاعات

 

فناوری اطلاعاتی ابزاری برای جمع آوری، طبقه بندی و تسهیم دانش است که استفاده از آن در یک سازمان
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
که علاقمند به استفاده از مزایای مدیریت دانش است می‌باید نهادینه گردد. ابعاد و شاخصهای موثر بر عملکرد موثر مدیریت دانش که در بالا به آن اشاره شد، عوامل و شاخصهایی هستند که محققان گوناگون به انحای مختلف تاثیر آنها را بر فرایندهای مدیریت دانش در سازمان های گوناگون مورد سنجش و ارزیابی قرار داده اند.
مولفان پس از جمع آوری این عوامل و طبقه بندی آنها بر اساس ارتباطشان با مولفه ها و ابعاد سازمانی، آنها را در ۵ دسته یا بعد اصلی که مشاهده شد طبقه بندی نموده اند. بر این اساس که هر سازمان در هر بعد می باید دارای چه فاکتورهایی باشد و به چه عواملی توجه کند تا بتواند موجب بهبود عملکرد مدیریت دانش گردد. این شاخصها هرکدام بر فرایند های اصلی چرخه دانش در سازمان موثر اند و به تنهایی نمی توان انتظار تاثیر قابل توجهی را از هرکدام از آنان داشت. به این معنی که تنها ایجاد جو اعتماد در بعد فرهنگ سازمانی بدون توجه به نقشها و رفتار های مدیران در قبال مدیریت دانش، نمی توان زمینه موفقیت مدیریت دانش را فراهم کرد و به نوعی این مولفه شرط لازم ولی ناکافی است.
۲-۲-۱۰- اهمیت مدیریت دانش در سازمان های نظامی
در نبرد های مدرن داشتن مزیت دانشی نسبت به دشمن از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در مقایسه با گذشته رهبری، حسگری سازمانی، حل مسئله وتصمیم گیری در وضعیت های نظامی نه تنها تقاضای بیشتری پیدا کرده است ، بلکه پیچیده تر نیز شده است.کنترل و فرماندهی ابعاد جدیدی گرفته است و نقش پرسنل نظامی به کارکنان دانشی[۱۳۶] ارتقا یافته است. مطالعات نشان می دهد که عوامل سازمانی نقش کلیدی در استقرار مدیریت دانش ایفا می کنند .همچنین حمایت رهبری سازمان یکی از عوامل موثر در توسعه سازمان نظامی به سوی سازمان یاد گیرنده و دانش نیروی دانشی[۱۳۷] است.
امروزه چالشهای فراوری نیروهای مسلح نه تنها به لحاظ ماهیتی تغییر کرده است بلکه پیچیده تر شده است . بزرگترین چالش برای نیرو های مسلح، جهانی شدن و پیشرفت فنا وری اطلاعات وارتباطات به شمار می آید . به طور کلی نیروهای مسلح نیاز به سربازان متفکر دارند،افرادی که برای مبارزه با نبردهای دیجیتالی نوآور و خلاق هستند، چیزی که در آینده با آن روبرو خواهیم شد . در عرصه جهانی شدن ، پایسداری حاکمیت و امنیت ملی به ندرت به سربازان زیاد ، تانک ها و هواپیماهای جنگنده یا کشتی های جنگی وابسته است در حالی که وجود دانش در یک کشور و برتری دانشی یک مزیت نسبت به دشمن قلمداد می شود.
انقلاب در امور نظامی[۱۳۸]نشان می دهد شدید به مدیریت اطلاعات برای مدیریت نبردهای مدرن نیاز است. نبرد مدرن به منابع مختلف اطلاعاتی متکی است که باید برای استفاده فوری آماده شود. برتری اطلاعاتی[۱۳۹] مدیریت نبرد آینده را تعیین می کند و بهبود سازی در مدیریت اطلاعات ،امنیت،مبادله و تسهیم دانش به منظور برتری دانشی ضروری است.در حال حاضر دانش به مهمترین منبع استراتژیک برای رفع چالشها کنونی سازمان ها تبدیل شده است که در این رابطه سازمان های نظامی مستثنی نیستند. به کارگیری مدیریت دانش در نیروهای مسلح اجتناب نا پذیر است . از این رو مدیریت دانش مستلزم مدیریت دارایی های دانشی است که باعث ارتقا دانش و یادگیری در سازمان می شود.
مفهوم برتری اطلاعاتی و برتری دانشی[۱۴۰] نقش اساسی در نبردهای آینده ایفا می کنند . اینها فناوری جدید را برای تحول در شیوه ای که واحد نظامی می جنگد ، به کار می برند . مدیریت دانش باعث بهبود کارکرد دانش برای افزایش نوآوری می شود و تاثیر عمیقی بر تغییر دکترین دارد . به علاوه دانش منبع کلیدی برای قدرت نظامی و قدرت اقتصادی یک کشور در جامعه دانشی قلمداد می شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
پیاده سازی مدیریت دانش در محیط نظامی نیاز به فرایند های دانشی دارد که در محیط های عملیاتی قابل کاربرد باشد و باید با عملیات های نظامی هماهنگ شود. در محیط نظامی تلاشهای تغییر سازمانی و مدرنیزاسیون از گذشته تا کنون متکی به منابع دانش و یادگیری سازمانی بوده است . بنابراین مک لنتیر و همکاران[۱۴۱] مدیریت دانش نظامی را این کونه تعریف می کنند((یک رویکرد استراتژیک برای دستیابی به اهداف دفاعی برمبنای تقویت ارزش دانش جمعی از طریق فرایند خلق،گردآوری،ساماندهی،به اشتراک گذاری و انتقال دانش در عمل است.))
هزاران سال است که ارتش از پیشگامان در استقرار و توسعه مدیریت دانش محسوب می شود نسبت به دهه های گذشته مدیریت دانش ، سیستم های اطلاعاتی و مهارت های تصمیم گیری پیشرو در دکترین نظامی شده اند. توسعه مدیریت دانش در ارتش به شدت از سوی نیروهای متحد (آمریکا و هم پیمانانش)پذیرفته و به کار گرفته شده است.برای نمونه ارتش آمریکا ، ابتکار عمل دانش نظامی آن لاین[۱۴۲] را اجرا کرده است که دسترسی سریع به اطلاعات مهم ارتش، اخبار، آموزش و فرصت های آموزش و همچنین مراکز دانش و ایمیل را فراهم می سازد. مدیریت دانش نظامی[۱۴۳] یک استراتژی است که باعث دگرگونی در نیروها می شود و آنها را به نیروی دانش محور و شبکه مدار تبدیل می کند.نیروی هوایی آمریکا برنامه دانش نیروی هوایی[۱۴۴] را تسعه داده است . همچنین برنامه دانش ناوی[۱۴۵] دسترسی فوری به تمام اطلاعات آموزشی را برای ملوانان در ارتباط با زمینه شغلی شان فراهم میکند و دوباره کاری ها را حذف می کند . بنابر این مدیریت دانش پتانسیلی برای بهبود تصمیم گیری و اجرای اثر بخش و کارآمد تر ماموریت هاست. فناوری های پشتیبانی کننده از جنپ شبکه محور برای به کارگیری قدرت مدیریت دانش و دستیابی به ارتشی مقتدر در آینده بایدبا تغییرات مناسب در دکترین ،سازمان ، آموزش و رهبری تقویت شود.
سازمان های نظامی شرایط منحصر به فردی دارند که باید مدیریت دانش در آن پیاده و اجرا شود. مدیریت دانش به عنوان یک رویکرد استراتژیک جهت دستیابی به اهداف دفاعی در نظر گرفته می شود . مدیریت دانش نظامی نقش مهمی را در تقویت دانش موجود و انتقال دانش جدید به صحنه عمل و به واسطه چرخه مدیریت دانشی داراست.
در حال حاظر ظهور جنگ شبکه محور[۱۴۶]باعث اتخاذ پارادایم جنگ شبکه محور NCW گردیده است که به ابزاری برای برتری اطلاعاتی در بشتر کشورهای متحد(آمریکا وهم پیمانانش)تبدیل شده است.استراتژی مدیریت دانش اساس انقلاب اطلاعات نظامی است که ماموریت ها ، تولید دانش، ارائه اطلاعات و نوآوری در فناوری را بهبود می بخشد.
برای نمونه وزارت دفاع مالزی با آگاهی از توسعه نیروی دانشی در نیروهای مسلح، در سال۲۰۰۲ اقدام به پیاده سازی مفهوم سازمان یادگیرنده برای نیروهای مسلح کرد .هدف آنایجاد یک جامعه دانشی در نیروای مسلح بود .آنها همچنین به منظور پیش بینی ابعاد جدید و پالشهای نبرد مدرن سربازان دانش مدار را گسترش دادند که در واقع به عنوان استراتژی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی به شمار می رود.
۲-۲-۱۱- شیوه های پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های نظامی
اگر چه مباحث فوق از حیث مفهومی ساده و بدیهی می نماید، اما در تمام عمل ایجاد ، حفظ،به کارگیری، گسترش و روزآمد ساختن پایگاه دانش سازمانی به گونه ای که نقش حمایتی و پشتیبانی برای نوآوری سازمانی را به بهترین شکل ممکن ایفا کند برای بسیاری از سازمانها دشوار است. ففر و ساتن معتقدند که مزیت رقابتی نصیب سازمانی است که دانش را به بهترین وجه به کار می گیرد ، نه سازمانی که دارای بهترین دانش است.آنها مدعی هستند تا زمانی که آخرین مرحله از مدیریت دانش یعنی به کارگیری دانش در فعالیتهای کسب و کار واقعا جامعه عمل نپوشد ، همه مراحل ما قبل آن در فرایند بیهوده خواهد بود.
پیاده سازی مدیریت دانش در سطح سازمان نظامی ،اگر چه ممکن است هزینه بر باشد اما در عوض سرمایه های دانشی و به دنبال آن سایر سرمایه هارا بخصوص در مراحل ابتدایی به سرعت افزایش دهد.بنابراین چگونه مدیریت دانش ذر سازمان های نظامی پیاده سازی می شود؟برای پاسخ به این سوال می توان فرایند زیر را اجرا کرد.

 

 

  1. تعیین اهداف استراتژیک دانش

 

  1. تحصیل دانش مورد نیاز

 

  1. ارزیابی و ساماندهی دانش

 

  1. به اشتراک گذاری دانش

 

 1. توانمند سازی و توسعه پایدار نیروی انسانی

 

۱-تعیین اهداف استراتژیک دانش :اهداف مدیریت دانش باید از اهداف اصلی سازمان نظامی نشات گرفته ودر دو سطح استراتژیک و عملیاتی مشخص شوند.در سطح استراتژیک به تبدیل و نگهداری سازمان برمبنای مدیریت دانش و همچنین ایجادفرهنگ وسیاست های لازم در این زمینه پرداخته می شود. در سطح عملیاتی نیزبا توجه به اهداف باید نحوه شناسایی ، استفاده، توزیع،کاربد و نگهداری دانش مشخص و برنامه های لازم برای دستیابی به آنها در زمان معین طراحی شود . این گام که با برنامه ریزی و استراتژیک و یک پارچه کردن سیستم رابطه ی مستقیم دارد در نهایت منجر به تواتنمند سازی و توسعه مهارت های کارکنان می شود.
۲- تحصیل دانش مورد نیاز:به منظور پشتیبانی از استراتژی ها نظامی ضروری است که دانش لازم در این زمینه کسب شود . یکی از اثر گذار ترین تئوری ها در زمینه تولید و کسب دانش سازمانی توسط نوناکا و تاکوشی(۱۹۹۵) مطرح گردیده است. در تحلیل آنها سازمان ، دانش را با تعامل میان دانش های ضمنی و آشکار تولید می کند.فرایندتولید دانش یک فرایند فردی نیست ، بلکه فرایند جمعی است و چهار حالت دارد :اجتماعی نمودن(پنهان به پنهان) بیرونی سازی(نهان به آشکار) پیوند برقرار نمودن (آشکار به آشکار) درونی ساز (آشکار به نهان)، جدول ۳ این چهار حالت را نشان می دهد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
جدول ۶ : چهار راهبرد نوناکا و تاکوشی (۱۹۹۵)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *