دانلود پایان نامه

شویم و با آن به وحدت و یگانگی می رسیم، وحدتی که پراکندگی و تصورات مشوش ذهن را در خود حل می کند. به دلیل آرامشی که طبیعت به روح آدمی می بخشد قطعه های زیادی براساس اصوات آن ضبط و منشر گردیده که مورد استفاده اهل تمرکز و مراقبه درونی است.

  • 2
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   گران ترین ساعت های مچی و جیبی دنیا
دسته‌ها: بهترین ها