اهمیت کارآفرینی

اهمیت کارآفرینی

در سال­های اخیر شرکت­های بسیاری که خواهان باقی ماندن در جهان به سرعت در حال حرکت امروز هستند، کارآفرینی را به عنوان یکی از ملزومات رفتاری و کارکردی در نظر می­گیرند .این پدیده به همراه قابلیت تغییر در جامعه،  می­تواند موجب خلق فرصت­های شغلی جدید گردد (مرتضوی[1] و همکاران، 2012).

کارآفرینی تجدید استراتژی­ها و تحول در سازمان ، ورود به بازارهای جدید و فرایندی پویا جهت افزایش ثروت می­باشد (هیس ریچ[2]، 2005). طبق نظر کوراتکتو کارآفرینی فرایندی است پویا از ماموریت، تغییر و ایجاد (کوراتکو[3]، 2009).

با توجه به این مبانی نظری، کارآفرینی ترکیبی از فرصت­ها در حوزه­هایی است که در آن قرار دارد، ویژگی­های شخصی لازم برای شناسایی و پیگیری این فرصت­ها و خلق نتایج خاص می باشند (هیس ریچ، 2005). عدم قطعیت محیطی، اختلال و ناهمگنی برای سازمان­های کنونی، منجر به ایجاد گروهی از چالش­های استراتژیک می­گردد. افزایش پیش از پیش رقابت در بازارهای داخلی و جهانی نقش مهم کارآفرینی در توسعه کسب و کار را آشکار کرده است. بنابراین، سازمان­ها به منظور مقابله با چالش­های توسعه و بالابردن صلاحیت­های هسته مرکزی، به طور فزاینده­ای بر استفاده مؤثر از کارآفرینی سازمانی تکیه می­کنند. کارآفرینی سازمانی تلاشی است برای بهبود مزیت رقابتی از طریق ایجاد نوآوری­های داخلی که ایجاد کننده صنایع جدید می­باشد (مرتضوی و همکاران، 2012).

بی تردید کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در توسعه اقتصادی و پایدار همه جوامع دارد. به طوری که امروزه یکی از شاخص­های توسعه در کشورهای رو به رشد محسوب می­شود. کارآفرینی مهمترین منبع نوآوری، اشتغال­زایی و توسعه  می­باشد. یکی از عواملی که در کنار کار و سرمایه به عنوان منبع رشد و توسعه اقتصادی مطرح است، وجود کارآفرینان با ویژگی­های پیش برنده­ای مانند خلاقیت و نوآوری هستند. گسترش روحیه کارآفرینی و تربیت و پرورش کارآفرینان در جامعه اثر مطلوبی بر رشد اقتصادی و اجتماعی دارد. چرا که کارآفرینان با استفاده صحیح از امکانات اقتصادی و خلق فرصت­های تجاری جدید موجب بهبود عملکرد بنگاه­های تولیدی و خدماتی می­شوند (کیاکجوری و همکاران، 1391).

[1] Mortazavi

[2] His rich

[3] Kuratku