پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد کارکنان، بهبود عملکرد، کرامت انسان، سلسله مراتب

دهم؟* چگونه می توانم نسبت به عملکردتان باز خورد بهتر بگیرم؟* چگونه می توانید در انجام کارهای بخش یا قسمت خودتان بیشتر درگیر شوید؟* احساس تان نسبت به تعداد مسئولیتهایی که به شما تفویض کرده ام چگونه است؟* به چه بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه ارشد با موضوع حسابداران، حسابرس مستقل، سود مورد انتظار، حسابرسان مستقل

اظهارنظر نمایند (اسکوزن3، 1976). در ایران، قانون تجارت مصوبه 13 اردیبهشت ماه 1311 نخستین قانونی که به حسابرس اشاره کرده است. اما اشاره قانون مذکور به بازرسان شرکتهاست که در مواد 62، 63 و 64 مورد بحث قرار گرفته و بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان با موضوع سطح معنادار، سبک مقابله

انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری)و تاب آوری رابطه معناداری وجود دارد. این رابطه برای روان نژندی و انعطاف پذیری با توجه به منفی بودن مقدار همبستگی آنها، رابطه ای منفی و معنادار است که منفی بودن رابطه حاکی بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان با موضوع سبک مقابله، پسران نوجوان، تفکر سازنده، عاطفه مثبت

متمرکز بر معنا بر تغییرات مثبتی که عامل تنیدگی‌زا در زندگی فرد ایجاد می‌کند، تأکید دارد، این سازه معرف سازش فرد با محدودیت‌های موقعیت زندگی است. این نوع مقابله مستلزم ارزیابی مجدد است و هنگامی بروز می‌کند که تجربه‌ای تنیدگی‌زا، بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان با موضوع استان کرمانشاه، منابع استرس، استان کرمان، سلامت روان

انعطاف پذیری و خرد ورزی. – سازگاری(A): تمایل فرد برای بخشندگی، مهربانی، سخاوت، همدلی وهمفکری، نوع دوستی واعتمادورزی. – وظیفه شناسی (C ): تمایل فرد برای منظم بودن، کارآمدی، قابلیت اعتماد، خود نظم بخشی، پیشرفت مداری، منطقی بودن و آرام بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره Mg، Ne، Si، Ca

M)MevB(LDM)MevB(EXP)MevNANucleusZ2.22539-5.225512.22512H18.450451.83158.48223H17.713820.352597.71813He228.2730521.945228.29624He230.1086427.6431.99436Li333.5827238.383539.24447Li354.7166756.631658.16559Be465.0346763.093964.751510B575.7348175.062776.205611B592.1965887.74992.162612C696.6950693.62997.108713C6104.8299399.6605104.659714N7115.06522112.2803115.492815N7127.94649123.7138127.619816O8131.23772130.9744131.763917O8139.15385141.24997139.8071018O8147.91676149.6775147.8011019F9160.75488160.15493160.6451020Ne10167.29278168.363167.4061121Ne10178.76377179.44476177.771222Ne10186.66229188.0092186.5641223Na11198.70651196.68558198.2571224Mg12206.02692205.5993205.5881325Mg12217.4098217.2668216.6811426Mg12225.38779224.1192224.9521427Al13236.6431233.089236.5371428Si14244.7457242.5576245.0111529Si14255.17021254.6751255.621630Si14261.40635260.9052262.9171631P15271.82458269.23215271.7811632S16280.5625279.1541280.4221733S16292.09649291.6321291.8391834S16309.23077309.13735308.7142036S16299.71709297.29795298.211835Cl17317.5582317.675317.1012037Cl17309.3663305.02832306.7171836Ar18328.22762328.10722327.3432038Ar18343.29829346.7388343.8112240Ar18334.60819333.24958333.7242039K19340.70927342.62116341.5242140K19350.20724354.4661351.6192241K19346.90367340.41858342.0522040Ca20363.59588364.07726361.8962242Ca20369.82604372.6376369.8292343Ca20470.09324468.80385471.7632854Fe26508.02694502.61932506.4593058Ni281562.517291554.50951559.386118197Au791566.364291561.04721566.489118198Hg801769.149561780.52531778.567142234U92 نکته ای که باید توجه شود وجود فاکتور 3 می باشد که با توجه به توزیع کوارکی درون هسته ها در مدل هسته ای شبه – کوارکی، ناشی از این واقعیت که هر نوکلئون از 3 کوارک تشکیل شده بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره عدم تقارن، توسعه مدل

متناسب با تعداد نوکلئون های سطحی یا متناسب با مساحت سطح را از عبارت بالا کم کرد. جمله تصحیح منفی نشان دهنده از دست رفتن انرژی پیوندی توسط نوکلئون های موجود در سطح می باشد. B(A,Z) = a_v A-a_s A^(2/3) بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره نقش برجسته، مواد معدنی

. مانند قبل برای نشان دادن مراحل پیچیده تر، ما دو یا چند گره را با هم ترکیب می‌کنیم. به عنوان مثال نیروی بین دو کوارک در پایین ترین مرتبه در نمودار زیر نمایش داده‌ می شود و می گویند بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره سلسله مراتب، تحولات فناوری، نظریه بنیادی، نظریه مدل

فهرست جدول‌ها عنوان صفحه جدول ( 1- 1 ): دسته بندی لپتون ها 5جدول ( 1-2 ): دسته بندی کوارک ها 6جدول (4-1): مقایسه انرژی بستگی هسته ای در مدل (INM ) با مدل قطره مایع و داده های تجربی بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه بازار سهام، بازار سرمایه، ارزش بازار، بازار سرمایه اسلامی

نهاد مالی اسلامی اکنون در ۷۵ کشور در سراسر جهان فعالیت می‌کنند. بازار سرمایه اسلامی مالزی فقط قوانین خاص خود را دارد و ممنوعیتی برای فعالیت و حضور غیرمسلمانان در این بازار وجود ندارد. با توجه به اینکه مالزی از بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل