بهترین ها

اصول نیازسنجی

اصول نیازسنجی نیازسنجی مبنی بر یکسری اصول و مفروضات کلی است که فرایند جمع آوری اطلاعات و دستیابی به نتایج را هدایت می کند که مهمترین اصول زیربنای نیازسنجی بنا به نظرفتحی واجارگاه(۱۳۸۴) به شرح ذیل می باشد: ۱- اصل بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

شیوه های سازماندهی محتوای برنامه درسی

شیوه های سازماندهی محتوای برنامه درسی سازماندهی محتوای برنامه­درسی در دو جنبه سازماندهی عمودی(سازمان­دهی محتوای دردرون یک مساله درسی) سازماندهی افقی مورد بررسی قرار  می­گیرد و آنچه که در ارتباط با موضوع پژوهش مورد نظر است. سازماندهی ­افقی و نحوه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

مدیریت کیفیت فراگیردرجهان امروز

مدیریت کیفیت فراگیردرجهان امروز مدیریت کیفیت فراگیرمتوجه بازسازی سیستم های سازمان،بهبودمستمرفرایندها،توانمندکردن سازمان برای رقابت باسازمان ها ی پویااست.دراین رابرنامه بهبودکیفیت جامع بادنبال کردن نظم ترتیب ویژه ایدرساختارتکنولوژی فرایندهای تولیدوخدمات وزمینه های پشتیبانی تغییروتحول لازم رابه وجودمی آورد.درهمه این تلاش ها،فرهنگ بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

تفاوت یادگیری سازمانی با سازمان یادگیرنده

تفاوت یادگیری سازمانی با سازمان یادگیرنده مفهوم یادگیری سازمانی به لحاظ زمانی قبل از سازمان یادگیرنده، توسعه یافته و تلاش جدی محققین پیرامون یادگیری سازمانی، زمینه ساز شکل‌گیری نظریه سازمان یادگیرنده بوده است (ابویی، 1379). در واقع تفاوت بین یادگیری بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

کارآمدی و سلامت روان

کارآمدی و سلامت روان   در نظریه شناختی اجتماعی ادراک فرد کارآمدی خویش تاثیرات ضمنی مهمی در واکنش های هیجانی وی به موقعیت ها و در ایجاد انگیزش در انجام رفتارهای مختلف دارد. این مفهوم می تواند تاثیرات ضمنی با اهمیتی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

اهمیت رضایت شغلی معلمان و عوامل مؤثر بر آن

اهمیت رضایت شغلی معلمان مدیران دست کم باید به سه دلیل به رضایت شغلی افراد و اعضای سازمان اهمیت بدهند: مدارک زیادی در دست است که افراد ناراضی سازمان را ترک می‌کنند و بیشتر استعفا می‌دهند. اما افراد راضی کمتر بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

دیدگاه رشد روانی لووینگر

لووینگر[1] (1985 ) در نظریه خود از اصطلاح تحول من استفاده کرده است این واژه در نظریه او بر عوامل درگیر در تحول شخصیت نظیر انگیزش قضاوت اخلاقی پیچیدگی شناختی و شیوه های درک خود و دیگری دلالت دارد اصطلاح بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

تعریف نیازهای آموزشی کارکنان

26تعریف نیازهای آموزشی کارکنان : نیاز آموزشی عبارتست از تغییرات مطلوبی که در فرد یا افراد یک سازمان از نظر دانش ، مهارت و رفتار باید بوجود آید تا فرد یا افراد مزبور بتوانند وظایف و مسئولیت های مربوط به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

علل پیدایش فرسودگی شغلی

5 علل پیدایش فرسودگی شغلی عامل اصلی و اولیه فرسودگی کاری عبارت از اینکه شخصی در مدت طولانی تحت فشارهای روانی و عصبی شدید باشد. اما در اینجا باید نکته‌ای را متذکر شویم که علاوه بر عامل مذکور متغیرها و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل