پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه های Johnson,، cooperative، language، University

of cross- cultural pragmatics. Honolulu: University of Hawai’i Press.* Jaramillo, J. (1996). Vygotsky’s sociocultural theory and contributions to the development of constructivist curricula. Education, 117(1), 133-140.* Jeong, M., Lin, C. Y., & Lee, G. G. (2009). Semi-supervised speech act recognition بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه های cooperative، learning، acts، competitive

an 2005).Table 4.7 normality testsGroupNSkewnessKurtosis StatisticStatisticStd. ErrorStatisticStd. ErrorCooperativePET28-.316.441-1.265.858 Pretest28-.310.441-.486.858 Posttest28-.654.441-.320.858CompetitivePET27.789.448-.405.872 Pretest27.519.448.420.872 Posttest27.096.448.231.872 The assumption of homogeneity of variances will be discussed when reporting the results of the independent t-test. Upon checking the assumption and meeting them an independent samples t-test بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه های illocutionary، acts، an، p.

execution of a procedure’, and (when appropriate to the act) ‘certain thoughts, feelings, or intentions’.” (1994, p. 51), These circumstances are more often called felicity conditions.2.6. Felicity Conditions Austin proposes the term of felicity conditions and defines the conditions as بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل