بهترین ها

هیات نظارت

هیات نظارت   مبحث اول – محل تشکیل هیات نظارت مطابق قانون ثبت یکی از دو مرجع موثر در پیشبرد اهداف حقوق ثبت هیات نظارت می باشد به عبارتی هیات نظارت اولین مرجع رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی است که در مقرر هر استان تشکیل می شود ماده 6 بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

بررسی تفکیک قوا در ساختار نظام حقوقی ایران

: بررسی تفکیک قوا در ساختار نظام حقوقی ایران در این مبحث به این مهم می پردازیم که آیا با توجه به اختیاراتی که قانون اساسی برای رهبر در نظر گرفته وجایگاهی که رهبری در ساختار نظام ایران دارد، تفکیک قوا عملی خواهد بود. گفتار اول:بررسی تفکیک قوا با توجه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

اصول نیازسنجی

اصول نیازسنجی نیازسنجی مبنی بر یکسری اصول و مفروضات کلی است که فرایند جمع آوری اطلاعات و دستیابی به نتایج را هدایت می کند که مهمترین اصول زیربنای نیازسنجی بنا به نظرفتحی واجارگاه(۱۳۸۴) به شرح ذیل می باشد: ۱- اصل تداوم ۲- اصل جامعیت ۳- اصل مشارکت ۴- اصل عینیت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

مهارتهای ضمن تدریس

– مهارتهای ضمن تدریس : مربی باید بگونه ای در محیط آموزشی عمل نماید که از هر حیث موفقیت  نسبی را کس نماید و این حاصل نخواهد شد الا اینکه آشنا به روشها و فنون تدریس مطابق با پیشرفت علوم باشد . ( عمل مربی در محیط آموزشی و برخورد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

شیوه های سازماندهی محتوای برنامه درسی

شیوه های سازماندهی محتوای برنامه درسی سازماندهی محتوای برنامه­درسی در دو جنبه سازماندهی عمودی(سازمان­دهی محتوای دردرون یک مساله درسی) سازماندهی افقی مورد بررسی قرار  می­گیرد و آنچه که در ارتباط با موضوع پژوهش مورد نظر است. سازماندهی ­افقی و نحوه ارتباط مواد درسی است و سازمان  براساس رشته­های علمی رایج بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

مدیریت کیفیت فراگیردرجهان امروز

مدیریت کیفیت فراگیردرجهان امروز مدیریت کیفیت فراگیرمتوجه بازسازی سیستم های سازمان،بهبودمستمرفرایندها،توانمندکردن سازمان برای رقابت باسازمان ها ی پویااست.دراین رابرنامه بهبودکیفیت جامع بادنبال کردن نظم ترتیب ویژه ایدرساختارتکنولوژی فرایندهای تولیدوخدمات وزمینه های پشتیبانی تغییروتحول لازم رابه وجودمی آورد.درهمه این تلاش ها،فرهنگ سازمانی به عنوان بستراصلی تحول سازمان موردتوجه قرارمی گیرد.دردنیای پیشرفته بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

تفاوت یادگیری سازمانی با سازمان یادگیرنده

تفاوت یادگیری سازمانی با سازمان یادگیرنده مفهوم یادگیری سازمانی به لحاظ زمانی قبل از سازمان یادگیرنده، توسعه یافته و تلاش جدی محققین پیرامون یادگیری سازمانی، زمینه ساز شکل‌گیری نظریه سازمان یادگیرنده بوده است (ابویی، 1379). در واقع تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده، تفاوت بین بودن و شدن است. بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

کارآمدی و سلامت روان

کارآمدی و سلامت روان   در نظریه شناختی اجتماعی ادراک فرد کارآمدی خویش تاثیرات ضمنی مهمی در واکنش های هیجانی وی به موقعیت ها و در ایجاد انگیزش در انجام رفتارهای مختلف دارد. این مفهوم می تواند تاثیرات ضمنی با اهمیتی در تندرستی داشته باشد، زیرا در درک پاسخ های هیجانی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

اهمیت رضایت شغلی معلمان و عوامل مؤثر بر آن

اهمیت رضایت شغلی معلمان مدیران دست کم باید به سه دلیل به رضایت شغلی افراد و اعضای سازمان اهمیت بدهند: مدارک زیادی در دست است که افراد ناراضی سازمان را ترک می‌کنند و بیشتر استعفا می‌دهند. اما افراد راضی کمتر در کار غیبت می‌کنند و کارشان را منظم و دقیق بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

دیدگاه رشد روانی لووینگر

لووینگر[1] (1985 ) در نظریه خود از اصطلاح تحول من استفاده کرده است این واژه در نظریه او بر عوامل درگیر در تحول شخصیت نظیر انگیزش قضاوت اخلاقی پیچیدگی شناختی و شیوه های درک خود و دیگری دلالت دارد اصطلاح من در روان تحلیل گری به گونه های مختلفی مورد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل