بهترین ها

تم تولد کودکان – تجربه ی یک شب به یاد ماندنی

برای اینکه بخواهیم یک جشن تولد جذاب داشته باشیم شاید مهمتر از هر چیز این است که بدانیم قرار است چگونه میهمانی ای داشته باشیم؟ چیزی که این روزها به اسم تم مهمانی از آن نام برده می شود، در واقع دانستن تمامی جزئیاتی است که به ما کمک می بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

نقش و کارکردهای احزاب در رابطه با قوه مجریه

نقش و کارکردهای احزاب در رابطه با قوه مجریه از آنجا که در فصل اول و در قسمت مربوط به تعریف حزب و ویژگیهای آن هم گفتیم که هدف اصلی و وجه مشترک بین تمام احزاب سیاسی، تلاش در جهت کسب قدرت سیاسی و به دست گرفتن زمام امور و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

تاریخچه مقاصد

– تاریخچه مقاصد از همان آغاز نزول قرآن، مسلمانان متوجه مقاصد این دین حنیف و احکام آن شدند و می دیدند که قرآن کریم به صراحت هدف پیامبر را رحمت جهانی و مقصد نماز را بازداری از فحشا معرفی کرده است.درواقع همین اشارات و تعلیمات دینی قرآنی بود که عالمان بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

انواع سند

انواع سند از دیدگاه‌های مختلف می‌توان اقسامی را برای سند برشمرد، به عنوان مثال از دیدگاه ماهیتِ رویدادی که در سند درج شده است، می‌توان سند را به سند اعمال حقوقی و سند وقایع حقوقی تقسیم کرد، از نظر مرجع تنظیم سند، می‌توان سند اداری یا سند قضایی را نام بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

مفهوم قبول و شرایط و اعتبار نفوذ آن

گفتار اول- مفهوم قبول قبول در لغت به معنی پذیرش و پذیرفتن است. در فقه و حقوق به پذیرش چیزی را با رضای خاطر و طیب نفس «قبول» گویند. یا قبول عبارت از اعلان رضایت به ایجاب ابراز شده برای تعاقد. همچنین در معنی قبول گفته اند که عبارت است بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

مبانی اصل آگاهی بیمار

ـ مبانی اصل آگاهی بیمار گفتار اول ـ حسن نیت و اطمینان اجتناب ناپذیر الف ـ حسن نیّت رابطه ی پزشک و بیمار را می توان جزء آن دسته از روابط دانست که حسن نیت به عنوان اصلی انکار ناپذیر در تمام لایه های آن جریان دارد. این اصل تکالیفی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

مواد تساوی‌گرای هویتی در قانون اساسی

: مواد تساوی‌گرای هویتی در قانون اساسی قانون اساسی در اصول متعدد به مساله تساوی حقوق زن و مرد پرداخته و دولت را مسئول تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون می‌داند و هرگونه تبعیض بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

آثار رهن دریایی

آثار رهن دریایی اصولا هر قراردادی پس از اینکه به نحو صحت بین طرفین آن منعقد گردید ایجاد آثاری می‌نماید، ابتدایی‌ترین و اصلی‌ترین اثری که رهن اعم از مدنی و دریایی دارد این است که به موجب عقد رهن، مالی از اموال مدیون وثیقه طلب مرتهن قرار می‌گیرد و به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

تأسیس بانک مرکزی در ایران و اهداف و وظایف آن

2-5 تأسیس و پیدایش بانک مرکزی در ایران ملت ایران از ابتداء تأسیس بانک ملی در این فکر بودند که این بانک اداره امور پولی و اعتباری را در دست گیرد. چرا که مداخله‌ی خارجیان در اداره این امور را به ضد مملکت می‌دیدند، از این‌رو، بانک ملی ایران در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

هیات نظارت

هیات نظارت   مبحث اول – محل تشکیل هیات نظارت مطابق قانون ثبت یکی از دو مرجع موثر در پیشبرد اهداف حقوق ثبت هیات نظارت می باشد به عبارتی هیات نظارت اولین مرجع رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی است که در مقرر هر استان تشکیل می شود ماده 6 بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل